Osallistu.fi sopii myös opetuksen tueksi

9.9.2014

Sivusto on suunniteltu yhteiskunnallisia asioita käsittelevän opetuksen tueksi eri oppilaitosmuodoille.

Osallistu.fi -sivustolla voi tutustua ja opiskella erityisesti järjestötoiminnan kautta tapahtuvaa osallistumista ja vaikuttamista kunnassa tai omassa lähiympäristössä. Sivusto koostuu tekstistä, kuvista, videoista ja linkeistä, sekä pohdintatehtävistä ja testeistä.

Sivusto on tarkoitettu kaikille osallistumisesta ja vaikuttamisesta kiinnostuneille kansalaisille, ja se sopii myös erinomaisesti yhteiskunnallisia asioita käsittelevän opetuksen tueksi eri oppilaitosmuodoissa.


Sivustolla tarkastellaan vaikuttamista ja osallistumista kuuden näkökulman kautta:

  • Opi vaikuttamaan -osiossa esitellään lukuisia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa kunnassa ja lähiympäristössä sekä innostetaan osallistumaan ja vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin.
  • Kansalaisjärjestöissä -osio esittelee osallistumista ja vaikuttamista paikallisten sitoutumattomien kansalaisjärjestöjen toiminnan kautta.
  • Politiikassa -osio esittelee paikallisen poliittisen yhdistystoiminnan mahdollisuuksia osallistumisen ja vaikuttamisen näkökulmasta.
  • Seurakunnassa -osiossa pääset tutustumaan ev.lut. seurakuntien luottamushenkilönä toimimiseen, vapaaehtoistoimintaan sekä lasten ja nuorten osallistamisen vahvistamiseen lapsiasiahenkilötoiminnan kautta.
  • Työelämässä -osio esittelee työpaikalla ja työelämässä tapahtuvan vaikuttamisen mahdollisuuksia.
  • Omalla tavallasi -osiossa esitellään itsenäisen ryhmän perustamisen mahdollisuuksia sekä ryhmän toimintaa osallistumisen ja vaikuttamisen edistämisessä.

Jokaisesta osiosta löytyy myös linkkejä erilaisiin sosiaalisessa mediassa toimiviin ryhmiin, joihin on mahdollista liittyvä mukaan pohtimaan osallistumisen ja vaikuttamisen kysymyksiä. Osallistu.fi -sivustolla on myös oma Facebook-sivu, jota tykkäämällä pääset seuraamaan ajankohtaisia asioita osallistumisesta ja vaikuttamisesta erityisesti kunnissa.
 

Osallistu.fi -sivuston on tuottaneet opintokeskukset vuosina 2012–2014 ESR-rahoitteisessa Järjestöt lähidemokratian tukena -hankkeessa. Sivustoa päivitetään ja kehitetään edelleen. Sivustolla on palautelomake, jonka kautta otamme mielellämme vastaan uusia kehittämisehdotuksia ja linkkivinkkejä!

Lisätietoja sivustosta: innovointipäällikkö Anne Ilvonen anne.ilvonen[a]ok-opintokeskus.fi