Kansalaisjärjestöissä

Sivun sisällöt ovat tuottaneet pääosin Kansalaisfoorumi ja OK-opintokeskus.

Sisältöosiota on päivitetty kesäkuussa 2020.

Etsi omalla paikkakunnallasi toimivia kansalaisjärjestöjen paikallisyhdistyksiä.

Erilaisia tapoja löytää yhdistyksiä:
* oman kuntasi verkkosivut
* hakusanat internetistä
* Yhdistysrekisterin hakusivu
* Kansalaisyhteiskunta.fi -verkkopalvelun järjestöhakemisto.
Usein paikallisyhdistykset ilmoittavat toiminnastaan myös paikkakuntasi lehdissä.

Video yllä: "Kansalaisjärjestöt paikallisina vaikuttajina ja toimijoina Oulussa."

Kansalaisjärjestöissä toimiminen on suomalaisille luontainen tapa toimia ja tehdä asioita: kerätä rahaa apua tarvitseville, tehdä talkootöitä yhteisen elinympäristömme hyväksi, järjestää harrastusmahdollisuuksia, antaa vertaistukea jne. Yhdessä asioiden tekeminen ja vaikuttaminen on antoisaa: rahallisen korvauksen sijaan opit uutta, sosiaalinen verkostosi laajentuu ja pääset vaikuttamaan omaan elinympäristöösi.

Kansalaisjärjestötoiminta tarjoaa vastapainon vaikkapa omalle työlle. Yhdistyksissä pääset toteuttamaan omaa luovuuttasi, tai käyttämään sellaisia tietoja ja taitoja, joita et välttämättä pääse hyödyntämään työssäsi.

Kansalaisjärjestöjä ovat mm. kansanterveys-, ja vammaisyhdistykset, kulttuuriyhdistykset, urheilu- ja liikuntaseurat, lasten- nuorten- ja lapsiperheiden yhdistykset, senioriyhdistykset, luontoyhdistykset ja erilaiset hyväntekeväisyyttä tekevät yhdistykset