Kylä- ja asukasyhdistystoiminta

Kylä- ja asukasyhdistystoimintaa käsittelevän osion sisällön on tuottanut MSL-opintokeskus

Oman asuinalueesi kylä- tai asukasyhdistyksiä voit etsiä kunnan internet-sivuilta.

Kylätoiminnan keskeinen piirre on paikallisuus. Kylätoiminnan tavoitteena on parantaa paikallisia elinoloja ja edistää paikallista kehitystä yhteistyön, omatoimisuuden, oma-aloitteisuuden ja omaehtoisuuden hengessä. Kylätoiminnan taustalla vaikuttavat vanha talkooperinne sekä perinteisen kansalaistoiminnan näkemys tarpeesta yhdessäoloon, yhdessä tekemiseen ja vaikuttamiseen. Kylätoimintaa järjestävät pääasiassa kyläyhdistykset.

Asukasyhdistysten tavoitteena on edistää tietyn kaupunginosan tai alueen asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta, parantaa asuinalueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä toimia alueen ja sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Yhdistykset pyrkivät toiminnallaan mm. edistämään alueen harrastus- ja kulttuuritoimintaa, tukemaan palveluiden ja elinolosuhteiden kehittämistä.

 

Tällä sivustolla kylä- ja asukasyhdistystoiminta on nostettu esimerkiksi aktiivisesta kansalaisjärjestöjen paikallisyhdistysten osallistumis- ja vaikuttamistoiminnasta, koska kylä- ja asukasyhdistykset ovat yleensä aktiivisia vaikuttajia omassa kunnassaan. Toki myös monet muut kansalaisjärjestöjen paikallisyhdistykset osallistuvat ja vaikuttavat omalla toiminta-alueellaan!