Kylä- ja asukasyhdistykset hanketoimijana

Kylä- ja asukasyhdistystoimintaa käsittelevän osion sisällön on tuottanut MSL-opintokeskus

Lue lisää maaseudun hanketoiminnasta

EU:iin liittymisen ja kyläyhdistysten rekisteröitymisen myötä kyläyhdistykset ovat voineet hakea EU-rahoitusta kehittämistoimintansa tueksi. Hankkeiden avulla on kunnostettu yhteisiä tiloja, laadittu kylä-, maisema- ja rakennuspaikkasuunnitelmia, koottu kyläkirjoja ja järjestetty erilaisia tapahtumia. On myös tehty kylän internetsivuja, säilytetty kylän rakennusperintöä ja järjestetty vanhusten kotipalveluja. Retkeilymahdollisuuksia on parannettu kohentamalla paikallisia vesistöjä ja luontopolkuja. Hankkeiden avulla on myös parannettu teitä, rakennettu kevyen liikenteen väyliä, jätevesiviemäröintejä ja valokuituyhteyksiä haja-asutusalueelle, perustettu vesiosuuskuntia sekä kohennettu asuinalueiden viihtyisyyttä. Hankkeiden ansiosta kylän yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnan arvioidaan lisääntyneen.

Uusi rakennerahoitusohjelman kausi tuo mahdollisuuksia paikallisen kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen laajentamiseen myös kaupunkialueille.