Mitä asioita kylä- ja asukasyhdistyksissä edistetään?

Kylä- ja asukasyhdistystoimintaa käsittelevän osion sisällön on tuottanut MSL-opintokeskus

Pohdi, millaista toimintaa sinä toivoisit oman asuinalueesi kylä- tai asukasyhdistyksesi järjestävän?

Kylätoiminnan keskeisiä tavoitteita on kylän asuinviihtyvyydestä huolehtiminen, joka sisältää sekä yhteisen elinympäristön viihtyisyyden, että kylässä mahdollisesti toimivat palvelut. Keskeisiä toimintamuotoja ovat tapahtumien järjestäminen, tiedottaminen sekä yhteisten alueiden hoito ja puhtaanapito. Kylätoimijat järjestävät esim. yhteisiä vuotuisjuhlia, rantakalailtoja ja talkoita tai kyläläisten hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa toimintaa. Monissa kylissä kyläyhdistyksen edustajat käyvät toivottamassa tervetulleeksi kylään muuttaneet asukkaat ja vastasyntyneet, järjestävät liikuntamahdollisuuksia esim. ylläpitämällä latuja tai järjestävät eri aiheita käsitteleviä kyläiltoja yhteistyöverkostojen kanssa.

Kylätoiminta ja kyläyhdistykset pyrkivät myös vaikuttamaan asioihin tekemällä aloitteita ja kehittämällä omaa kylää mm. kyläsuunnitelmien ja erilaisten kehittämishankkeiden avulla. Hankerahoitusten tuella mm. rakennetaan tai kunnostetaan kylätaloja, perustetaan ja ylläpidetään retkeilyreittejä tai kehitetään muuta omaan ympäristöön ja aktiivisuuteen liittyvää toimintaa.

Maaseutukatsauksessa 2014 kartoitettiin maaseudun kehittämisen toimijoita ja toiminnan onnistumista. Katsauksen kyselyn mukaan kylätoimintaa pidettiin parhaiten onnistuneena maaseudun kehittämistoimintana. Lue lisää maaseutukatsauksesta!

Asukasyhdistykset tavoittelevat alueen viihtyisyyden, toimivuuden ja aktiivisuuden kehittämistä järjestämällä asukkaille erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Aluetta koskevaan kunnalliseen päätöksentekoon pyritään vaikuttamaan mm. tekemällä kirjallisia aloitteita kaupungin päättäville elimille.