Mihin asioihin voit vaikuttaa kansalaisjärjestössä?

Pohdi, mikä on sinulle tyypillinen tapa toimia kansalaisjärjestössä: haluatko olla jäsen vai aktiivinen toimija?

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Ylemmässä videossa Luonto-liiton ent. pääsihteeri Leo Stranius kertoo, miten Suomen ensimmäisen kansalaisaloitteen nimien kerääminen organisoitiin. Alemmassa videossa Erkki Aunola Tampereen kehitysmaakauppa yhdistyksestä kertoo yhdistyksen toiminnasta.

 

* Miten voin vaikuttaa oman asuinalueeni tai kyläni asioihin?
* Miten toimia, kun lähikoulua ollaan lakkauttamassa?
* Missä voisin kehittyä ohjaajan ja ryhmän vetäjänä?
* Miten pystyn auttamaan apua tarvitsevia lähellä ja kaukana?
* Miten voin vaikuttaa ihmisten elämäntapoihin?
* Mistä saan tukea, kun olen sairastunut tai hoidan sairasta omaista?

Kansalaisjärjestöissä pääset tekemään juuri näitä asioita harrastamisen, verkostoitumisen ja rennon yhdessäolon lisäksi!

 

Kansalaisjärjestöjen paikallisyhdistykset tarjoavat runsaasti erilaisia vaikuttamisen paikkoja. Järjestöjen toiminnassa voit olla mukana osallistumalla niiden järjestämiin tapahtumiin, harrastusryhmiin ja tempauksiin tai tulemalla mukaan jäseneksi. Yhdistyksen luottamushenkilönä tai ohjaajana pääset mukaan suunnittelemaan ja kehittämään yhdistyksen toimintaa. Voit tustua yhdistystoiminnan vaikuttamismahdollisuuksiin myös tämän sivuston Opi vaikuttamaan osiossa.
 

Kansalaisjärjestöillä on monia tapoja vaikuttaa yhteiskunnallisesti:

  • Valistustyö: terveyskysymykset, ympäristöasiat, kodin turvallisuuteen liittyvät asiat, kasvatukseen liittyvät asiat jne.
  • Koulutus: jäsenistön tai laajemmin kaikkien kansalaisten kouluttaminen käsityöhön, kulttuuriin, luonnossa toimimiseen, pelastustehtäviin, ensiapuun jne.
  • Edunvalvonta: oman jäsenistön, samassa taloyhtiössä asuvien tai vaikkapa tietyllä asuinalueella asuvien edunvalvonta.
  • Vertaistuki, erityisesti kansanterveys- ja vammaisjärjestöissä toteutettava toisten auttaminen ja voimaannuttaminen. Lisäksi nuorille, lapsiperheille, maahanmuuttajille ja muille ryhmille on tarjolla vertaistukea eri yhdistyksissä.
  • Ihmisten aktivointi ja innostaminen esimerkiksi liikunnan tai kulttuurin avulla.
  • Kulttuuritoiminnan edistäminen tuottamalla itse kulttuuritapahtumia tai aktivoimalla ihmisiä osallistumaan kulttuuritoimintaan.
  • Omaan elinympäristöön vaikuttaminen, tavoitteena parempi fyysinen ja henkinen hyvinvointi!

Kansalaisjärjestöt määrittelevät säännöissään oman toiminta-ajatuksensa ja tätä kautta toimintansa tavoitteet. Saman valtakunnallisen kansalaisjärjestön paikallisyhdistysten toiminta voi poiketa toisistaan, yhteisestä toiminta-ajatuksesta huolimatta. Toisessa yhdistyksessä voi painottua vaikuttaminen, kun taas toisella paikkakunnalla toimivassa yhdistyksessä harrastaminen ja yhdessäolo. Yhdistyksen toiminnan sisältöihin vaikuttavat mm. aktiivitoimijoiden keski-ikä, heidän osaamisensa ja kiinnostuksen kohteensa, yhdistyksen historia ja toimintaympäristö.

Aktiivisena toimijana sinä voit vaikuttaa yhdistyksen toiminnan sisältöhin olemalla mukana suunnittelemassa toimintaa sekä tekemällä ja osallistumalla.

Kansalaisjärjestöjen toiminta on yhdessä toimimista yhteiseksi koettujen tavoitteiden puolesta!

Laajasti määriteltynä kaikki yhdistysmuotoinen toiminta Suomessa on kansalaisjärjestötoimintaa (ks. Wikipedian määritelmä kansalaisjärjestöistä). Osallistu.fi -sivuston tässä osiossa kansalaisjärjestöillä tarkoitetaan muuta yhdistystoimintaa kuin poliittista tai ammattiyhdistystystoimintaa, jotka on esitelty sivuston muissa osioissa.
Testaa tietosi yhdistysosaamisesta Järjestötietäjä-testin kautta!