Miten voit vaikuttaa kansalaisjärjestöissä?

Tutki vasemmasta listasta erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa kansalaisjärjestöissä. Mikä on sinulle mieluisin tai innostavin tapa toimia?

Kansalaisjärjestön toiminta-ajatus kertoo, mihin asioihin kyseisessä järjestössä halutaan vaikuttaa. Potilas- ja kansanterveysjärjestöt ovat edustamansa vamman tai sairauden edunvalvojia sekä paikallisesti että valtakunnallisesti, kulttuuri- ja liikuntayhdistyksissä edistetään mm. kansalaisten harrastusmahdollisuuksia ja esimerkiksi luontojärjestöissä vaikuttamisen tavoitteena on luonnon suojelu jne.

Voit toimia ja vaikuttaa paikallisyhdistyksessä mm:

  • Jäsenenä tuet jäsenmaksun kautta yhdistyksen toimintaa. Jäsenmäärä lisää myös yhdistyksen vaikuttavuutta.
  • Vapaaehtoisena edistät tekemisen kautta yhdistykselle tärkeitä asioita: vapaaehtoistyötä tarvitaan esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä, erilaisten harrastusryhmien ohjaamisessa, auttamistyössä jne.
  • Kampanjoissa ja tempauksissa (esimerkiksi lipaskerääjänä) pääset edistämään asioita paikallisesti ja valtakunnallisesta.
  • Työryhmissä pääset suunnittelemaan, organisoimaan ja toteuttamaan yhdistyksen vaikuttamistyötä ja muuta toimintaa.
  • Yhdistyksen aktiivisena toimijana sinun on mahdollista edustaa yhdistystäsi erilaisissa kunnan toimielimissä, yhteistyöryhmissä tai neuvostoissa ja tätä kautta päästä edistämään yhdistykselle tärkeitä asioita.
  • Monissa yhdistyksissä on mahdollista toimia kouluttajana ja ohjaajana.
  • Voit toimia yhdistyksen luottamushenkilönä esimerkiksi yhdistyksen hallituksessa.