Vaikuta omalla tavallasi

Sivun sisällöt on tuottanut pääosin Kansalaisfoorumi

Omalla tavallasi vaikuttaminen voi olla esimerkiksi oman kaupunginosan viihtyisyydestä huolehtimista. Katso video (alla) Hyvä kasvaa Järvenpäässä -asukasliikkeen toiminnasta. 

Omalla tavallasi -osiossa vaikuttamista tarkastellaan erityisesti itsenäisten 'villien' ryhmien ja opintopiirien näkökulmasta.

Mikäli et löydä omaa vaikuttamisen paikkaa paikkakunnallasi toimivista kansalaisjärjestöistä, työpaikkasi ammattiyhdistyksistä, seurakunnasta tai poliittisista järjestöistä, voit perustaa ryhmän samanlaisista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa.

Ryhmä voi esimerkiksi ajaa muutosta omassa lähiympäristössä, vastustaa epämieluisaksi koettua muutosta tai vain pyrkiä asioihin tutustumalla ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa. Tavoitteista riippuen ryhmä voi olla esimerkiksi aloiteryhmä, vaikuttamisryhmä, intressiryhmä, AD HOC ryhmä, demokratiaryhmä, opintoryhmä, lukupiiri, vertaistukiryhmä jne.

Vaikuttaminen voi lähteä liikkeelle pienestä teosta ja kasvaa kansanliikkeeksi.

Sosiaalisessa median avulla voit toteuttaa positiivisen vaikuttamiskampanjan. Hyviä esimerkkejä tästä ovat Ride Sarpolan Liikenneturvan kanssa toteuttama Kunnioita suojatietä -kampanja ja  875 g -Facebook-ryhmä, jonka pienen keskoslapsen isä perusti aluksi lähipiirilleen. Molemmat aktiivisen kansalaisen 'ulostulot omassa asiassaan' synnyttivät laajat kampanjat hyvien asioiden puolesta. Pieni suuri asia voi kasvaa vaikuttamisen paikaksi!

 

Omalla tavallasi-osiota on päivitetty viimeksi toukokuussa 2014.