Kesyt ja ilkeät ongelmat

Suomessa ongelmanratkaisusta on kirjoittanut mm. Harri Raisio Vaasan yliopistosta. Aiheeseen voi tutustua lisää lukemalla Pirkko Vartiaisen, Seija Ollilan, Harri Raision ja Juha Lindellin kirjoittaman kirjan Johtajana kaaoksen reunalla – kuinka selviytyä pirullisista ongelmista (Gaudeamus 2013).

Pohdi lähiympäristössäsi olevia ongelmia: ovatko ne kesyjä vai ilkeitä, onko ne helppo vai vaikea ratkaista. Sama ongelma voi olla toisessa yhteisössä helpommin ratkaistavissa kuin toisessa.


Ongelmien ratkaisu on tärkeä osa vaikuttamista. Ongelmia on monenlaisia ja niihin on monia eri ratkaisutapoja. Tällä sivulla pohditaan mitä eroa on helposti ratkaistavilla kesyillä ongelmilla ja ilkeillä tai jopa pirullisilla ongelmilla.    

 

Kesyt ongelmat

Jotkut ongelmat on helppo rajata, määritellä ja ratkaista, kunhan niihin tartutaan riittävän määrätietoisesti. Kesyn ongelman  ratkaisun vaiheet voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  1. tunnistetaan ongelma
  2. tutkitaan ongelman taustoja
  3. mietitään erilaisia ratkaisuja
  4. valitaan ongelman ratkaisutapa
  5. lopuksi arvioidaan saatiinko ongelma riittävän hyvin ratkaistua (ks. kuvio kohdassa Pienryhmä tai opintopiiri ongelmien ratkaisijana).

Hyvä esimerkki kesystä ongelmasta on jonkin puuttuvan palvelun ideoiminen kun suurin osa ihmisistä pitää palvelua tärkeänä ja palvelun tuottaminen ei maksa paljon.

Ilkeät ongelmat

Ilkeät tai pirulliset ongelmat (nasty tai wicked problems) ovat luonteeltaan sellaisia, joissa jo ongelman määrittely voi tuottaa vaikeuksia. Jos tällaisiin ongelmiin löydetään ratkaisu tai ratkaisuja, ne eivät todennäköisesti ole lopullisia vaan asiaan voidaan joutua palaamaan piankin. Mahdollisia ratkaisuja ei ole helppo arvioida sen enempää oikeiksi kuin vääriksikään. Voi myös käydä niin, että monimutkaisessa yhteiskunnallisessa kokonaisuudessa jonkin osa-alueen ratkaisu synnyttää uusia  ongelmia jollakin toisella yhteiskunnallisella osa-alueella tai jollekin ihmisryhmälle, joita alkuperäinen ongelma ei edes koskettanut.

Tyypillisiä ilkeitä ongelmia ovat maailmankatsomukseen ja arvoihin liittyvät ongelmat. Myös yhteiskunnan kehittämiseen liittyvät tälläkin hetkellä ajankohtaiset kysymykset, kuten palvelurakenteiden muutokset, ovat esimerkkejä melkoisen monimutkaisista ongelmista, joihin ei ole olemassa ainoita oikeita ratkaisuja.

Ongelmien selättäminen

Mitä monimutkaisempi jokin yhteiskunnallinen ongelma on, sitä laajempaa kansalaiskeskustelua ratkaisujen etsiminen ja hyväksyminen edellyttää. Mitä useampi ihminen osallistuu ratkaisujen etsimiseen, sitä todennäköisemmin ongelmaan löydetään uusia luovia ratkaisuja tai vähintäänkin tapoja elää ongelman kanssa.

Ilkeitä ongelmia koskevassa keskustelussa on moniammatilliset ryhmät nähty yhtenä hyvänä työvälineenä ennakkoluulottomien ratkaisujen löytämiseen sellaisissa tilanteissa, joissa vanhat ratkaisumallit ja ajattelutavat eivät tuota toivottua lopputulosta.

Verkkopalveluiden kehittymisen myötä monet samasta asiasta kiinnostuneet eri puolila maailmaa voivat vaihtaa keskenään tietoa ja ajatuksia vaikkapa ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista.