Kun tarttis tehdä jotain

Sivun sisällöt on tuottanut pääosin Kansalaisfoorumi
Mielenosoitus lähikoulun puolesta, Kangasala 2009

Itsenäinen ryhmä voi vaikuttaa:
* oman asuinalueen asioihin
* kunnan päätöksentekoon
* yleiseen mielipiteeseen
* kansalaisaktiivisuuden lisääntymiseen
* ... niihin asioihin, johon halutaan ja päätetään vaikuttaa

 

Kun ihmisellä on halu vaikuttaa omalla asuinalueellaan tai vaikkapa omassa kunnassa, hän todennäköisesti kertoo huomiostaan lähipiirissään esimerkiksi ystäville, naapureille, työpaikalla, harrastuksissa jne.

Sähköinen viestintä mahdollistaa sen, että  lähipiiri voi olla maantieteellisesti hyvinkin laaja esimerkiksi Facebook-kaverien ja Twitter-seuraajien kautta.  Vaikuttamisesta innostunut henkilö voi nostaa asian tietoisesti esille myös laajemmin kuin omissa verkostoissaan, jos asia koetaan erityisen tärkeäksi tai siihen on tarvetta vaikuttaa nopeasti. Hän voi käydä keskusteluja verkossa, laatia yeisönosastokirjoituksen sanomalehteen tai ryhtyä keräämään adressia jne.

Kun asian ympärille aktivoituu keskustelu, syntyy tarve tehdä asialle jotain. Esimerkiksi kun kunta ryhtyy kaavoittamaan uutta asuinaluetta luonnonarvoiltaan tärkeälle alueelle, laaja joukko ihmisiä voi kiinnostua alueen ympäristökysymyksistä. Lähikoulun lakkautussuunnitelman julkiseksi tuleminen saattaa saada oppilaiden vanhemmat liikkeelle ja toimimaan nopeastikin.

Mikäli useampi henkilö kokee samassa asiassa vaikuttamisen tai toimimisen tarvetta, syntyy vaikuttamisryhmä. Tässä vaiheessa ryhmäläisten täytyy tehdä päätös, millä tavalla esille nostettuun asiaan halutaan ryhtyä vaikuttamaan ja (ydin)ryhmän jäsenten täytyy sitoutua jollakin tasolla mukaan ryhmän toimintaan.

Syvällinen perehtyminen asioihin luo hyvät edellytykset käytännön vaikuttamistyöhön.