Haluatko toimia luottamustoimessa?

Pohdi: Millaisessa luottamustehtävässä olisit itse valmis toimimaan ja mitkä ovat omat vahvuutesi luottamushenkilönä?

Yhteiskuntamme toiminta perustuu siihen, että kansalaiset antavat tietotaitoaan ja aikaansa yhteiseksi hyväksi, esimerkiksi toimimalla luottamushenkilönä yhdistyksessä, ammattiyhdistysliikkeessä, puolueessa, taloyhtiössä, kunnallishallinnossa jne. Suomessa on satojatuhansia luottamushenkilöitä, jotka hoitavat luottamustointaan ilman palkkaa - tämä varmistaa kansanvallan toteutumisen. Luottamustehtävät ovat hyvin erilaisia, jos verrataan vaikkapa vapaaehtoispohjalta toimivan yhdistyksen luottamushenkilön tai kunnanhallituksen jäsenen tehtäviä ja vastuita.

Luottamushenkilönä toimiminen on loistava tapa päästä vaikuttamaan tärkeisiin asioihin! Se on myös hyvä näköalapaikka yhteiskuntamme toimintaan ja luo mahdollisuudet verkostoitumiselle. Luottamustehtävä tuo mukanaan vastuuta, mutta useimmat tehtävissä toimivat kokevat myös saavansa tehtävästä paljon itselleen.

Luottamustehtävän hoitaminen vaatii:

  1. mielenkiintoa tehtävää kohtaan
  2. paneutumista käsiteltävään asiaan ja
  3. sitoutumista luottamustehtävän hoitamiseen.

Luottamustehtävän hoitaminen ei vaadi mitään erityistaitoja; kiinnostus, asiaan paneutuminen ja kansalaiskunto riittävät. Työ opettaa tehtävään. Poikkeuksena ovat erityistä tehtävää tai asiaa varten perustetut yhdistykset, joissa vaaditaan esimerkiksi jonkin erityisasian tai -taidon omaamista.

Luottamushenkilönä voi toimia jokainen meistä eräin poikkeuksin

1. Ketään ei saa valita tehtävään ilman henkilön omaa suostumusta.
2. Yhdistyksen puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen.
3. Hallituksen muiden jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä.
4. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä.

Yhdistyksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa, ellei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä poikkeusta. Yhdistyksillä tarkoitetaan tässä kansalaisjärjestöjen, ammattiyhdistysten, poliittisten puolueiden, uskonnollisten yhdistysten jne. paikallisia, alueellisia tai valtakunnallisia yhteenliittymiä.

Luottamustehtävän hoitaminen on rikastuttava kokemus! Tehtävä kannattaa ottaa vastaan, jos sitä tarjotaan ja/tai tehtävään valitaan. Se on oppimiskokemus, tuo uusia tuttavia ja ystäviä, laajentaa elämänpiiriä ja elämänkokemusta sekä antaa paljon eväitä muiden tehtävien hoitamiseen.

 

Vastaanotettu luottamustehtävä pitää myös hoitaa. Kannattaa pohtia etukäteen: olenko todella kiinnostunut kyseisestä tehtävästä, miten paljon ajankäyttöä tehtävän hoitaminen vaatii, olenko valmis sitoutumaan käymään kokouksissa ja tekemään muut tehtävän edellyttämät toimet. Jos vastaus kaikkiin kysymyksiin on myönteinen, kannattaa ottaa tehtävä vastaan.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyslain mukaan hallitus kantaa yhdessä vastuun yhdistyksen asioiden hoidosta. Hallituksen on nautittava yhdistyksen jäsenten luottamusta. Jos hallitus (tai osa siitä) ei nauti jäsenten luottamusta, yhdistyksen kokous voi erottaa sen.

Hallituksen jäsenet eivät pääsääntöisesti vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen veloista. Yhdistyksen hallitus tekee päätöksiä kokouksissaan kollektiivina, joten jäsenten vastuu tulee tätä kautta.

Hallituksen jäsenten eli luottamushenkilöiden on oltava tarkkoja ja huolellisia tehtävissään. Paras todiste asioiden vastuullisesta hoitamisesta ovat hyvät ja tarkat pöytäkirjat ja kirjapito.

 

* Luottamustoimen hoitamisessa kokouskäytäntöjen tuntemus on tärkeää
* Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vastuut löytyvät yhdistyslaista
* Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vastuut löytyvät asunto-osakeyhtiölaista