Hyödynnä verkkoa

Sovellusta käyttöön ottaessa on pohdittava:

 • Tarvitaanko yhteistä tekstin tuottamisen mahdollisuutta?
 • Tarvitaanko verkkokokousmahdollisuutta?
 • Tarvitaanko paikka yhteisille dokumenteille, niiden jakamiselle ja tallentamiselle?
 • Halutaanko verkostoitua ystävien kanssa vai laajemmin ryhmänä?
 • Haetaanko sovelluksen kautta näkyvyyttä ulospäin?
 • Mahdollistaako sovellus sellaisen toiminnan, johon sitä aiotaan käyttää?
 • Tarvitseeko ryhmä koulutusta sovelluksen käyttämiseen?
 • Onko kyse kertaluontoisesta toiminnasta ja miten mahdollinen jatkuvuus ja juurruttaminen taataan?

Mikäli vaikuttamisprosessi on ohi, ja sivusto/blogi/yhteisö hiljenee, on asiallista tehdä tämä selväksi itse sivustolla/sovelluksessa.

Pohdi: Mikä olisi sinulle tai yhdistyksellesi luontaisin tapa hyödyntää verkkoa tai sosiaalista mediaa omassa vaikuttamistyössä?

Vaikuttamiseen kuuluu erilaisia vaiheita ja tehtäviä. Toiminnassa kannattaa hyödyntää kaikkien vaikuttamisesta kiinnostuneiden asiantuntemusta. Asiantuntijuuden hyödyntäminen perustuu tiedon jakamiseen, verkostoitumiseen ja ryhmässä toimimiseen.

Internetistä löytyy lukuisa joukko sovelluksia ja välineitä, joiden avulla voidaan jakaa tietoja, taitoja, näkemyksiä, kokemuksia, osaamista ja vastuuta yhteisten asioiden edistämisessä. Toimivin tapa hyödyntää verkkoa vaikuttamistyössä on se, että ryhmä tapaa ensin kasvokkain, ja jatkaa asioiden työstämistä verkossa. Joskus kasvokkain tapaamiset eivät ole mahdollisia, jolloin verkon käyttäminen ja hyödyntäminen kannattaa suunnitella huolellisesti.

Suomalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet verkossa
 

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimuksen (2012)mukaan 88 % suomalaisista kotitalouksista on jokin tietokone ja 71% kotitalouksista on kannettava tietokone. Internetyhteys on 87% kotitalouksista.

Kun tähän lisätään mahdollisuudet hyödyntää tietokonetta kirjastoissa, oppilaitoksissa, asukastuvilla jne., voidaan sanoa, että suomalaisilla on halutessaan hyvät mahdollisuudet hyödyntää internettiä ja verkon mahdollisuuksia ja vaikuttaa tätä kautta asioihin.

Teknologiset sovellukset mahdollistavat vuorovaikutuksen, viestinnän ja yhteisen työskentelyn useita eri kanavia pitkin. Monet sovellukset perustuvat tekstipohjaiseen vuorovaikutukseen, mutta tekstin lisäksi on usein mahdollisuus jakaa äänitiedostoja, miellekarttoja (mind map) kuvia, dokumenttitiedostoja, videota, sijaintitietoja, animaatioita ja niin edelleen.

Yhdistyslaki (2010) sallii etäosallistumisen kokouksiin, mikäli näin sovitaan yhdistyksen säännöissä. Etäosallistumisen mahdollistavia sovelluksia on lukuisia. Osa sovelluksista on ilmaisia, osa maksullisia ja osaan saa lisäominaisuuksia maksusta.


Rajoja erilaisille työskentelymalleille, kasvokkaistapaamisten ja verkkotapaamisten yhdistelylle,  ja niissä hyödynnettäville sovelluksille ei ole. Oleellista on, että ryhmä pohtii yhdessä työskentelystä tavoitteet ja tätä kautta miettii löytyisikö teknologisista sovelluksista tukea tehokkaaseen työskentelyyn.  

Esimerkkejä aktiivisesti verkkoa toiminnassaan höydyntävistä ryhmistä:

 • Kallio-liike on Kalliossa ja sen liepeillä asuvien yhteisö, joka pyrkii vaikuttamaan kaupungin päätöksentekoon ja järjestää tapahtumia.
 • Porkkanamafia on ryhmä, joka ostamisen ja kuluttamisen kautta pyrkii parantamaan ekologisuutta.
 • Hyvä kasvaa ryhmät Helsingissä ja Järvenpäässä yhdistävät eri toimijoita edistääkseen parempaa elinympäristöä.

Kiinnostuitko verkon ja sosiaalisen median hyödyntämisestä vaikuttamis- tai yhdistystyössä? Haluaisitko oppia asiasta lisää? Seuraa Osallistu ja vaikuta -Facebook-ryhmän koulutustarjontaa. Opintokeskukset yhteistyökumppaneineen tarjoavat teemoista koulutusta eri kohderyhmille ympäri Suomen.

Miten valitsen ryhmälleni sopivan sovelluksen?

PDF-tiedostoSovelluksen valitseminen.pdf (495 kB)
Teksti: Minna Pesonen