Linkkivinkkejä

Sivun sisällöt ovat tuottaneet pääosin Kansalaisfoorumi ja OK-opintokeskus.

Sivua on viimeksi päivitetty huhtikuussa 2014.

Tälle sivustolle on koottu linkkejä erilaisille osallistumista ja vaikuttamista käsitteleville valtakunnallisille verkkosivustoille.

 • Aloitekanava.fi on lapsille ja nuorille suunnattu verkkodemokratiapalvelu, joka on käytössä yli 130 Suomen kunnassa. Aloitekanava.fi -palvelu on toiminut jo lähes kymmenen vuotta
   
 • Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen. Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014
   
 • Demokratiatietopankki on hallinnon ja kansalaisten yhteinen tietoportaali, jossa eri sivustoilla löytyvä tieto on koottu yhteen. Tietopankin tehtävänä on tukea sekä kansalaisten että virkamiesten osallistumista ja vaikuttamista Otakantaa.fi -verkkopalvelussa.
   
 • Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä kansalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.
   
 • Kansalaisyhteiskunta.fi -sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto antaa sekä perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja.
   
 • Kunnat.net -sivuston Kuntalaisten osallistuminen -osio antaa hyvää tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta kunnassa.
 • Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.
   
 • Osallisuuteen liittyvää sanastoa koottuna Jelli.fi -sivustolle
   
 • Onnistunut vapaaehtoistoiminta - opas toiminnan kehittäjälle tarjoaa tietoa ja ideoita vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen.

 • Osallistumisympäristö-hankkeen tavoite on lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja edistää eri tahojen välistä vuorovaikutusta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Hankkeessa toteutettavia palveluja ovat muiden muassa Otakantaa.fi-verkkovaikuttamissivusto, aloitekanavat kansalais- ja kuntalaisaloitteille, sekä lausuntopalvelu.
   
 • Otakantaa.fi -palvelussa on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa. Voit osallistua jo tarjolla oleviin keskusteluihin ja valmisteluihin tai käynnistää oman aiheesi. otakantaa.fi on kaikille avoin, moniääninen kansalaisten, hallinnon ja päätöksentekijöiden kohtauspaikka.
   
 • Suomi.fi -palvelu tarjoaa julkiset palvelut kootusti yhdessä osoitteessa.
   
 • Vaalit.fi -sivustolta löydät tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista.