Mitä vaikuttaminen on?

Pohdi, miten sinä itse tai yhdistyksesi voisitte rakentaa entistä paremmat suhteet poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin?

Hyvät suhteet päättäjiin rakennetaan vähitellen:

 • Tapaamalla ihmisiä erilaisissa tilaisuuksissa, tiedottamalla asioista, osallistumalla keskustelutilaisuuksiin jne.
 • Suhteita voi rakentaa myös sosiaalisessa mediassa. Monilla kuntapoliitikoilla on oma Facebook-sivu, blogi tai Twitter-tili, joita seuraamalla ja asiallisesti kommentoimalla voi myös rakentaa verkostoja.
 • Suhteita voi rakentaa myös menemällä mukaan erilaisiin omalla paikkakunnalla toimiviin yhdistyksiin.

Vaikuttaminen ja osallistuminen ovat ihmisten kanssa työskentelyä

Voit esimerkiksi:

 • ottaa yhteyttä kunnan viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin lautakunnissa, valtuustossa ja hallituksessa
 • kerätä nimiä adressiin
 • osallistua paikallisyhdistyksen toimintaan, joka edistää sinulle tärkeitä asioita
 • järjestää tempauksen tai osoittaa mieltä
 • laatia mielipidekirjoituksen lehtien yleisönosastoille tai verkon keskustelupalstoille
 • antaa aiheesta juttuvinkin paikallislehden toimitukselle
 • koota yhteen samasta asiasta kiinnostuneiden verkoston ja ryhtyä yhdessä viemään asiaa eteenpäin
 • edistää asiaa sosiaalisessa mediassa.

Kun haluat vaikuttaa, pohdi seuraavia asioita:

 1. Mikä on vaikuttamisen päätavoite ja voidaanko se pilkkoa osatavoitteiksi?
 2. Mitkä ovat tahoja, joihin vaikuttamalla tavoitteet toteutuisivat?
 3. Millä toimenpiteillä/keinoilla pyrit tavoitteisiin?
 4. Mitä pyrit saamaan aikaan yksittäisillä toimenpiteillä?
 5. Mitä vaikutuksia odotat toiminnalta?
 6. Kuinka paljon olet valmis tekemään töitä?
 7. Haluatko toimia yksi vai ryhmässä?
 8. Milloin kannattaa toimia?

Vaikuta oikeisiin ihmisiin

Päättäjiin ja viranhaltijoihin vaikutetaan asiantuntemuksella. Suureen yleisöön vaikutetaan nostamalla asia näyttävästi esille. Mielipidevaikuttaminen ja asiavaikuttaminen ovat erilaisia vaikuttamisen muotoja.

Kunnassa asiaa voi valmistella useampikin viranhaltija eri osastoilla, joten valmistelu vaatii oman aikansa. Lisäksi asiaa voidaan käsitellä monissa eri elimissä: lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Tämä pitää tietää, jotta osaa vaikuttaa oikeaan toimielimeen tai henkilöön oikeaan aikaan. 

Kouluttautuminen ja käytännön vaikuttamistyö ovat parhaat perehdyttäjät päätöksenteon saloihin. Hyvät suhteet päättäjiin helpottavat vaikuttamista. Suhteiden rakentaminen vaatii aikaa ja viitseliäisyyttä, mutta on myös palkitsevaa.

Kunnat.net -sivustolla pääset tutustumaan perusteellisesti kunnan päätöksenteon rakenteisiin.

 

Myös kuluttamalla voit vaikuttaa

Päivittäisillä kulutustottumuksilla voit vaikuttaa kansainvälisesti, mutta myös paikallisesti. Markkinat tuottavat niitä hyödykkeitä, joita asiakkaat ostavat. Omassa arjesta tehdyillä valinnoilla voit vaikuttaa omalta osaltasi lähiympäristösi tuottajien menestymiseen ja kotimaiseen tarjontaan. Kulutustottumuksilla ja ostoboikoteilla vaikuttaminen on arvokannanotto.

Tutustu tällä sivustolla, miten voit vaikuttaa: