Oikeus vaikuttaa

Tutustu myös oikeuksiisi vaikuttaa kuntalaisena!

Laki antaa oikeuden osallistua ja vaikuttaa

Perustuslain mukaan valta kuuluu Suomessa kansalaisille. Julkisen vallan tehtävänä on edistää meidän jokaisen mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa itseämme koskevaan päätöksentekoon.

Perusoikeutena Suomessa on mm. ajatuksen, sanan, mielipiteen ja ilmaisun vapaus, uskonnon ja omantunnon vapaus sekä kokoontumisen, yhdistymisen ja liikkumisen vapaus.

Perusoikeuksien lisäksi meillä on sosiaalisia oikeuksia. Jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Poliittiset oikeudet takaavat kaikille saman mahdollisuuden osallistua:

  • Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Eduskuntavaaleissa vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu, joka ei ole vajaavaltainen.
  • Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle kansalaisaloite lain säätämiseksi.
  • Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella ja maassa asuvalla muulla Euroopan unionin kansalaisella on oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.
  • Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisissa kansanäänestyksissä.

Poliittisia oikeuksia ovat lisäksi oikeus asettua ehdolle vaaleissa sekä oikeus saada vapaata työstään tiettyjen poliittisten tehtävien hoitamisen ajaksi.