Medialukutaito tiedonhankinnassa

Tutustu Journalistin ohjeisiin ja pohdi, miten ohjeet vaikuttavat maakuntalehtien uutisointiin.

Poliittisen päätöksenteon ja päätösten taustojen ymmärtämistä edesauttaa medialukutaito. Medialukutaidolla tarkoitetaan kykyä lukea ja ymmärtää mediaa. Se on perinteistä lukemista tai kirjoittamista laajempi taito, koska se edellyttää, että vastaanottaja näkee myös kirjoitetun tekstin taakse.

Hyvä medialukutaito tarkoittaa vaikkapa sitä, että eri median, kuten Internet-uutisten, tv- ja radio-ohjelmien sekä lehtiuutisten vastaanottaja pystyy arvioimaan, millaiselle kohderyhmälle joku mainos tai uutinen on suunnattu. Olennaista on myös huomata se, millaisilla keinoilla vastaanottajaan pyritään vaikuttamaan. Medialukutaito auttaa näkemään, millaisia valintoja jotakin mediatekstiä tuotettaessa on tehty: kuka puhuu, mikä on esitystapa, mitä on otettu mukaan ja mitä jätetty pois jne.

Medialukutaidon omaava kansalainen tiedostaa muun muassa sen, millaisia omistaja- ja päättäjätahoja median taakse kätkeytyy. Jos esimerkiksi tv-kanavan tai sanomalehden omistajiin ja päättäjiin kuuluu henkilöpiirejä, joiden omaan intressiin sisältyy vaikka kunnanvaltuustoon päätettäväksi tulevan kaavaluonnoksen vahvistaminen, saattaa se näkyä uutisoinnissa. Hyvän journalistisen tavan mukaan näin ei saisi olla, mutta uutisoinnin puolueettomuudessa piilee aina riski.

Hyvää lehtimiestapaa eli hyvää journalistista tapaa rikkovia julkaisuja kutsutaan usein nimellä keltainen lehdistö.

Hyvään journalistiseen tapaan kuuluvat seuraavat asiat:

  • Journalisti on vastuussa lukijoillensa tai kuulijoillensa, joiden katsotaan olevan oikeutettuja tietämään mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
  • Tiedonvälityksen sisältö päätetään journalistisin perustein, päätösvaltaa ei missään oloissa luovuteta toimituksen ulkopuolisille.
  • Journalistilla on oikeus torjua painostus tai houkuttelu jolla pyritään muokkaamaan tiedonvälitystä.
  • Journalisti ei saa käyttää asemaansa esimerkiksi hyödyn tavoitteluun tai ottaa vastaan etuja jotka vaarantavat hänen riippumattomuutensa.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset järjestävät koulutusta myös medialukutaidossa.