Vaikuta yhdistyksessä

Yhdistys on perustettu aina jonkin asian ympärille. Yhdistyksessä tunnetaan ne asiat, joita varten se on perustettu. Kun tällainen yhdistys vaikuttaa, vaikuttaminen perustuu asiantuntemukseen.

Yhdistystoiminta valmentaa ihmisiä osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Yhdistystoimijoilla on yleensä myös kokemuksen tuomaa rohkeutta tarttua asioihin ja viedä niitä eteenpäin.

Suomessa toimii noin 80 000 yhdistystä

Yhdistyksiä on kaikilla elämänalueilla ja kaikkialla maassa. Yhdistysten vastuullisiin vetäjiin, puheenjohtajiin, sihteereihin jne. kannattaa ottaa yhteyttä. Yhdistystoimijat ovat iloisia, kun heitä lähestytään yhdistystä kiinnostavassa asiassa. Yhdistyksessä pohditaan asiakohtaisesti, ollaanko valmiita lähtemään viemään asiaa eteenpäin.

Jos olemassa olevaa yhdistystä ei kiinnosta vaikuttaminen, Suomessa on helppo perustaa uusi yhdistys. Tarvitaan kolme henkilöä, toiminnan tarkoitus ja vastuuhenkilöt.  Yhdistyksen rekisteröiminen kestää muutamia kuukausia, mutta tämä ei estä yhdistyksen aktiiveja toimimasta ja vaikuttamasta.

Tutustu Kansalaisyhteiskunta.fi -palvelun järjestöhakemistosta ja Paterintti ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä millaisia järjestöjä ja yhdistyksiä Suomesta löytyy. Löytyisikö sieltä kenties sinulle uusi vaikuttamisen tai vapaaehtoistyön paikka?

Vaikuttaminen vaatii joukkovoimaa. Silloin päättäjät kuuntelevat. Yhdistyksen mielipiteellä ja kannanotolla on painoarvoa enemmän kuin yksittäisen kansalaisen mielipiteellä. Vaikuttamisessa yhdistyksen etuna on se, että yhdistys on rekisteröity toimija, juridinen henkilö. Se antaa uskottavuutta ja vaikuttavuutta toimintaan ja kannanottoihin.

Yhdistys pystyy vaikuttamaan haluamiinsa asioihin tehokkaammin, kun se verkostoituu muidenkin kuin oman alansa toimijoiden kanssa. Tieto ilmenee OK-opintokeskuksen vuonna 2014 tekemästä pääkaupunkiseudun yhdistyksiä käsittelevästä Verkostoitumalla yhteisöllisyyteen -selvityksestä, jossa tarkastellaan yhdistysten käsityksiä vaikutusmahdollisuuksistaan.

Yhdistyksen jäsenyys

Ihmiset liittyvät yleensä jäseniksi sellaisiin ryhmiin, yhdistyksiin ja järjestöihin, joissa he haluavat toimia tai saadakseen uutta tietoa. Jäseneksi liittymisen motiivina on usein myös halu tukea jonkin järjestön hyvää asiaa, vaikka ei aikoisikaan olla aktiivinen yhdistyksen jäsen. Jäsenyydellä on myös yhdistykselle merkitystä - jäsenyys on yksittäisen henkilön tahdon ilmaus siitä, että asia on tärkeä.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla kiinnostuksensa yhdistyksen hallitukselle. Monella yhdistyksellä on omilla verkkosivuillaan myös jäseneksi liittymislomake.

Miten tuen yhdistystä?

Monet yhdistykset ovat kehittäneet erilaisia keinoja tukea ajamaansa asiaa. Jäsenmaksun rinnalla on kannatusmaksuja, tukimaksuja, kuukausilahjoituksia, kertalahjoituksia, testamenttilahjoituksia jne. Näiden avulla järjestö saa taloudellisia resursseja ajamansa asian edistämiseen.

Ihmisten tuki (taloudellinen tuki ja vapaaehtoistyö) antaa järjestölle keinoja vaikuttaa asioihin paikallisesti, kansallisesti tai maailmanlaajuisesti. Tämä on yksi kansalaisvaikuttamisen tavoista, ja sellaisena hyvin suositeltava.

Vapaaehtoistyö yhdistyksessä

Yhdistykset tarvitsevat tekijöitä ja toimijoita järjestämään tilaisuuksia, organisoimaan toimintaa, tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia jne. Vapaaehtoistyö on tehokasta vaikuttamista.

Oman osaamisen ja työpanoksen ilmaiseksi antaminen jonkin asian hyväksi, on arvokas panos. Suomessa on vahva vapaaehtoistyön perinne. Noin miljoona suomalaista tekee säännöllisesti vapaaehtoistyötä. Satunnaisia tekijöitä on vähintään toinen miljoona.

Yhdistysten vaikuttamistavoitteet ovat erilaisia

Kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden vaikuttamispyrkimykset on hyvä erottaa toisistaan. Kummatkin toimivat yhdistyspohjaisesti, mutta toiminnan tavoitteet eroavat jonkin verran toisistaan.

Kansalaisjärjestöt rajaavat vaikuttamisen toiminta-ajatuksensa määrittelemään asiaan. Niiden tavoitteena ei ole vallan hankkiminen itselleen yhteiskunnallista päätöksentekoa varten, vaan pyrkimys vaikuttaa omalla toimialallaan muun muassa poliittisiin päättäjiin tärkeäksi katsotun asian eteenpäin viemiseksi.
 

Useat järjestöt (sekä kansalaisjärjestöt että poliittiset puolueet) ovat mukana eurooppalaisissa ja maailmanlaajuisissa verkostoissa ja oman alansa yhteistyöjärjestöissä. Tätä kautta ne pääsevät vaikuttamaan globaalisti asioihin. Kansainvälinen vaikuttaminen on tullut globalisaation myötä entistä tärkeämmäksi. Esimerkiksi Euroopan unionissa päätetään monista suomalaisiin vaikuttavista asioista. Siksi myös järjestöjen pitää vaikuttaa suoraan Euroopan unionin komissioon ja parlamenttiin.

Päättäjien ja viranhaltijoiden pitää tuntea yhdistys

Yhdistyksen tai järjestön on vaikea vaikuttaa paikallisesti tai valtakunnallisesti, jos sitä ei tunneta tai jos sen olemassaolo ei ole edes tiedossa. Potentiaaliset jäsenet eivät löydä yhdistystä eivätkä osaa liittyä jäseneksi. Viranhaltijat ja poliittiset päättäjät ihmettelevät, mikä tällainen yhdistys on, joka lähestyy heitä kirjelmällä. Jos yhdistys on täysin tuntematon, sen viestiä ei oteta huomioon.

Yhdistyksen ja järjestön pitää tehdä itsensä näkyväksi. Sen jälkeen sen esittämiin ajatuksiin havahdutaan ja niitä aletaan tutkia. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat hyvä tapa päästä vaikuttamistyön alkuun, jos yhdistys on uusi toimija tai se on täysin tuntematon. Näin yhdistys saa tärkeää tietoa, oppii vaikuttamistyötä ja voi edistää itselleen tärkeän asian toteutumista. Yhteistyön kautta yhdistykset voivat myös painottaa ajamansa asian tärkeyttä.

Verkostoituminen antaa voimaa ja tekee yhdistystä tunnetuksi erilaisten ihmisten ja tahojen keskuudessa. Näin sanoma yhdistyksestä ja sen tavoitteista leviää kuin itsestään, ilman tietoisia viestintäponnisteluja, jotka usein maksavat.

Lue Lari Karreisen blogista ajankohtaisia ajatuksia suomalaisesta yhdistys- ja järjestötoiminnasta.