Yhdistys ja laajeneva kunta

Yhdistykset toimivat usein yhden kunnan alueella tai kunnan jollakin osa-alueella (kaupunginosa, kylä, taajama). Paikalliset yhdistykset muodostavat yhden tärkeimmistä ryhmistä ja vallankäyttäjistä, joiden kanssa kunnan hallinto ja kunnalliset virastot ovat vuorovaikutuksessa.

Kuntien koko kasvaa koko ajan kuntaliitosten myötä. Kuntia yhdistyy seutukunnittain ja työssäkäyntialueittain. Tämä kehitys vaikuttaa myös paikallisyhdistysten toimintaan. Yhdistykset joutuvat pohtimaan, toimiiko tulevien suurkuntien alueella useampi valtakunnallisen järjestön paikallisyhdistys vai onko viisaampaa yhdistää paikallisyhdistyksiä isommiksi kokonaisuuksiksi.

Varsinkin paikallisen edunvalvonnan ja palveluiden tuottamisen kannalta pienten yhdistysten kannattaa harkita vakavasti yhdistymistä. Samalla tarvitaan vähemmän yhdistysten vastuuhenkilöitä (puheenjohtajia, sihteereitä, taloudenhoitajia jne.), joista on nykyisin monessa yhdistyksessä pulaa. Kun kunnat suurenevat, fyysinen etäisyys asioiden valmistelijoihin ja päättäjiin kasvaa. Siksi kuntarakenteen muutos kannattaa ottaa yhdistyksessä hyvissä ajoin pohdinnan kohteeksi ja tehdä ajoissa tarvittavat muutokset.

Kuntakoon kasvaminen korostaa yhdistyksen vastuuhenkilöiden verkostojen merkitystä. Entistä isomman kunnan keskeiset viranhaltijat ja päättäjät pitää tuntea, ja heihin pitää pystyä olemaan tarvittaessa yhteydessä. Tämä vaatii uutta asennetta ja rohkeutta, koska tilanne on erilainen kuin pienessä kunnan tuttujen kesken toimittaessa. Osaaminen, vuorovaikutustaidot ja verkostot korostuvat.