Asiat eivät vain tapahdu. Ne tehdään!

Sivun sisällöt ovat tuottaneet pääosin Opintokeskus Kansio, KSL opintokeskus, MSL opintokeskus ja TSL opintokeskus.

Sisältöosiota on päivitetty viimeksi kesäkuussa 2016.

Politiikka on johonkin tiettyyn kokonaisnäkemykseen tai aatteeseen pohjautuvaa toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan valtiollisiin, valtioiden välisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin tai jolla hoidetaan niitä. Usein sanaa käytetään puolueiden toiminnasta. (lähde: Wikipedia)

Politiikka-osiossa vaikuttamista käsitellään niin puoluepoliittisesta kuin kuntalaisenkin näkökulmasta.

Pohdi, mitä eroa on osallistumisella ja vaikuttamisella? Vai ovatko ne sama asia?

Tässä osiossa käsitellään kuntavaikuttamista ja poliittisia paikallisyhdistyksiä.

Politiikka on kaikkialla. Politiikka ei ole irrallista, kaukaista tai koske vain politiikassa mukana olevia. Se on monitahoista ja tapahtuu elämän eri osa-alueilla. Se ei ole pelkästään vaaleja ja äänestämistä, sillä politiikkaa tehdään myös vaalien välillä.

Politiikka on yhteisiin asioihin vaikuttamista. Jokainen meistä vaikuttaa omalla tavallaan tärkeiksi katsomiinsa asioihin. Oletko ajatellut, että sinä olet oman elämäsi asiantuntija? Oletko ajatellut ketä päättäjät kuuntelevat, kun he päättävät asioista? Politiikassa tarvitaan näkemyksiä päätöksentekoon eri ikäisiltä ja eri taustoista tulevilta henkilöiltä. Nuoret ovat asiantuntijoita nuorten asioissa, perheelliset perheitten asioissa, vanhukset vanhusten asioissa, listaa voisi jatkaa loputtomiin. Miksi siis et antaisi asiantuntemustasi päättäjien käyttöön? Miksi et olisi itse päättämässä asioista?

Pienikin teko voi olla poliittista osallistumista ja vaikuttamista. Oletko ajatellut, että kahvipöytäkeskustelu, palvelujen käyttäminen tai keskusteluaktiivisuus sosiaalisessa mediassa on vaikuttamista?

Lähidemokratia tuo vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuudet sekä päätöksenteon lähelle kuntalaista. Kuntatasolla toimijoina ovat niin poliittiset paikallisyhdistykset kuin kunnan luottamushenkilötkin.

Näillä sivuilla tuodaan esiin erilaisia poliittisen osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja, välineitä ja tapoja.

Mitä ajattelen poliitikasta.

Kysyimme politiikassa mukana olevilta ihmisiltä, miksi he ovat lähteneet mukaan. Katso videolta, mitä he vastasivat!

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.