Mihin haluat vaikuttaa lähiympäristössä?

Sivun sisällöt ovat tuottaneet pääosin Opintokeskus Kansio, KSL opintokeskus, MSL opintokeskus ja TSL opintokeskus.

Tutustu näihin:

Voit tutustua poliittiseen vaikuttamiseen lisää myös seuraavilla sivustoilla:

 

Oman kuntasi poliittiset päätöksentekijät ovat mukana päättämässä muun muassa seuraavista asioista:
- Liikenne
- Koulu
- Terveyspalvelut
- Päivähoito
- Rakentaminen
- Nuorisotoiminta
- Kulttuuri
- Vanhuspalvelut
- Asuminen
- Ympäristö
- Vapaa-ajan palvelut
- Kaavoitus
- Palvelut (kauppa, apteekki, posti)

  • Ovatko jalkakäytävät huonossa kunnossa?
  • Tarvitaanko terveyskeskukseen lisää hoitajia?
  • Pitäisikö asuinalueellesi rakentaa leikkikenttä?
  • Onko koirapuistoja liian vähän?
  • Miksi kirjasto menee perjantaisin kiinni jo klo 17?
  • Pitäisikö tytöillä olla enemmän luisteluvuoroja jäähallissa?
  • Tarvitaanko kylälle lisää kierrätyspisteitä?
  • Ovatko ulkoilureitit huonossa kunnossa?
  • Haluaisitko rakentaa pihasaunan?
  • Miksi toriparkkia ei rakenneta?

Tiesitkö, että näistäkin asioista päätetään kunnassasi? Kunnilla on yli 500 lakisääteistä tehtävää. Lisäksi kunnat hoitavat lukuisia muita tehtäviä.

Tutustu kuntien tehtäviin ja pohdi: Onko lakisääteisiä tehtäviä liian vähän, sopivasti vai liikaa? Mitä velvoitteita kunnilta voitaisiin poistaa ja kuka ne sitten hoitaisi?

Kunta arjen helpottajana

Kunta vastaa pitkälti ihmisten arkeen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen vaikuttavista asioista. Erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden (esim. terveyskeskus, hammashuolto, vanhus- ja vammaispalvelut) sekä sivistyspalveluiden (esim. peruskoulu, esiopetus, kirjasto) järjestäminen ovat keskeisessä roolissa kunnan tehtävissä. Kunta vastaa myös monesta muusta arkisemmasta asiasta ympärillämme, joihin emme välttämättä kiinnitä huomiota. Liikenteen sujuvuus, viihtyisä ympäristö, asuminen ja maankäyttö ovat kuntien hoitamia asioita. Kunnan päättäjien tekemät ratkaisut vaikuttavat myös esimerkiksi siihen, hakeutuvatko yritykset alueelle tai saadaanko kuntaan uusia asukkaita.

Kunnan laaja tehtäväkenttä tarjoaa paljon mahdollisuuksia vaikuttaa.

 

Tehtävien hoitamiseen tarvitaan tietysti rahaa. Kunnalla on lain mukaan verotusoikeus, jonka tulot kunta käyttää toimintaansa. Usein kunnilla on myös rahastoja ja muuta omaisuutta turvaamassa talouden laihoja vuosia. Veronmaksajan roolissa kuntalainen ottaa osaa kunnan toimintaan, mutta myös valvoo rahojensa käyttöä. Kunnan on tasapainoiltava kunnan tehtävien hoitamisen, rahojen riittävyyden välillä ja palveluiden käyttäjien ja veronmaksajien tyytyväisyyden välillä.

Kuinka paljon olet valmis maksamaan haluamastasi palvelusta? Kuinka paljon olet valmis maksamaan muiden käyttämistä palveluista?

Kuntasi kustannusrakenteen voit tarkistaa kuntaliiton sivuilta.