Miksi haluat vaikuttaa?

Sivun sisällöt ovat tuottaneet pääosin Opintokeskus Kansio, KSL opintokeskus, MSL opintokeskus ja TSL opintokeskus.

Kiinnostuitko?

Voit lukea lisää Kuntaliiton julkaisemista opuksista: 
Vallakas - kuntalaisen vaikuttamisopas (Rantakokko, Lehtinen, Lundström, Kenni 2009)
Kuntalaiset muuttuvat roolit (Möttönen 2010)

Ihmisten syyt osallistua ja vaikuttaa voivat siis olla hyvin monimuotoisia. Alla olevasta kyselystä näet erilaisia syitä osallistua poliittiseen toimintaan.

Valitse alla olevista vaihtoehdoista ja klikkaa 'vastaa'. Voit valita useita vaihtoehtoja. Vastattuasi kyselyyn näet mitä muut ovat vastanneet. Voit vastata kyselyyn yhden kerran.

Haluan vaikuttaa koska...

Haluan parantaa maailmaa. 
8% 8% 
Minulla on aikaa osallistua.  
8% 8% 
Minulla on ajatuksia toimivista palveluista. 
8% 8% 
Haluan tehdä lähiympäristöstä viihtyisän.  
8% 8% 
Haluan parantaa asuinympäristöni turvallisuutta. 
8% 8% 
Puoluepoliitikka kiinnostaa. 
8% 8% 
Haluan turvata tulevien sukupolvien tulevaisuuden. 
8% 8% 
Haluan osallistua yhteiskunnan toimintaan. 
8% 8% 
Haluan lisätä omaa ymmärrystäni yhteisistä asioista. 
8% 8% 
Haluan toimia yhdessä muiden kanssa. 
8% 8% 
Haluan olla päättämässä mihin verorahojamme käytetään 
8% 8% 
Äänestäminen on kansalaisvelvollisuus 
8% 8% 

Kunnallisen itsehallinnon myötä kunnat ja niiden asukkaat ovat vastuussa paikkakunnan asioiden hoitamisesta, hyvinvoinnin edistämisestä ja alueen kehittämisestä. Tämä mahdollistaa sen, että eri kunnissa päätökset voidaan tehdä kuntalaisten tarpeet ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Kuntalaisten tehtävänä on päättää yhteisistä asioista ja vaikuttaa niihin monin eri tavoin.

Osallistut jo monin eri tavoin

Kuntalainen osallistuu kunnan toimintaan, vaikkei sitä tiedostaisikaan. Hän voi olla asukas, veronmaksaja, äänestäjä, palveluiden käyttäjä ja asiakas, työntekijä ja mökkiläinen. Joko yhdessä roolissa kerrallaan tai useampi yhdessä. Roolien myötä kuntalaiselle syntyy sekä oikeuksia että velvollisuuksia.

Kunnan asukkaalle kunta on koti, niin sijainnin kuin lainkin puolesta. Asukas on kiinnostunut palveluiden saatavuudesta ja niiden kehittämisestä.

Kunnan itsehallintoon kuuluu myös verotusoikeus, jonka piiriin kuuluvat kunnallis- ja kiinteistövero. Veronmaksajan roolissa kuntalaista kiinnostaa verojen suuruus ja mihin niitä käytetään.

Äänestäjänä kuntalainen käyttää valtaansa kunnan tulevaisuuden suuntaviivojen määrittelyssä.  Hän antaa äänensä sellaiselle ehdokkaalle, puolueelle tai valitsijamiesyhdistykselle, joka parhaiten ajaa kunnan asioita tai vastaa parhaiten omaa aatemaailmaa.  

Palveluiden käyttäjänä ja asiakkaana kuntalainen kuluttaa kunnan verorahoilla tuottamia palveluja. Samalla hän arvioi, onko palvelu odotusten mukaista ja laadukasta, tai sitä, puuttuuko kunnasta jokin palvelu, joka siellä pitäisi olla. Kuluttajana kuntalainen voi myös jättää palvelun käyttämättä.

Luottamushenkilökuntalainen osallistuu kunnalliseen päätöksentekoon päättäen muun muassa siitä, mihin ja miten veronmaksajien rahat käytetään. Hän siis päättää taloudesta ja palveluiden järjestämisestä.

Kunnan työntekijä huolehtii kunnan jäsenille tarjottavista palveluista niiden rajojen puitteissa, jotka on määritelty luottamushenkilöiden taholta.

Kunnan asukkaiden lisäksi myös mökkiläiset ovat kunnan jäseniä. He käyttävät kunnan palveluita ja maksavat veroja. Sekä asukkaille että mökkiläisille on olemassa erilaisia yhdistyksiä vaikuttamiskanaviksi.

Kunnassa tehtävät päätökset vaikuttavat kuntalaiseen siis joka tapauksessa. Oli niiden eteen tehnyt jotakin tai ei. Siksi kannattaa osallistua ja vaikuttaa.

Pohdi, voivatko kuntalaisen roolit olla ristiriidassa toistensa kanssa?