Miten voit vaikuttaa paikallisesti?

Sivun sisällöt ovat tuottaneet pääosin Opintokeskus Kansio, KSL opintokeskus, MSL opintokeskus ja TSL opintokeskus.

Vaikuttajan muistilista, olenko selvittänyt?

* Mistä päätetään?
* Missä päätetään?
* Milloin päätetään?
* Miten päätetään?

Hei, on monta tapaa osallistua. Pienesti tai suuresti!
- Voit osallistua yhdistysten järjestämään toimintaan.
- Voit vaikuttaa yhdistyksessä aktiivitoimijana paikallisesti ja alueellisesti.
- Voit osallistua erilaisiin kampanjoihin.
- Voit vaikuttaa erilaisissa yhteyksissä yhdistyksen edustajana.
- Voit löytää itsesi myös Arkadianmäeltä.

 

Osallistu. Verkostoidu. Ole aktiivinen.

Politiikassa on useita tapoja vaikuttaa. Maltti on valttia, kuten muussakin vaikuttamistyössä. Politiikka on kestävyyslaji, sillä poliittinen päätöksentekojärjestelmä on usein monitasoinen ja -vaiheinen. Osallistuminen, yrittäminen ja aktiivisuus kuitenkin palkitaan.

Äänestäminen on kansalaisoikeus ja tapa vaikuttaa. Paikallisissa vaaleissa (muun muassa kuntavaalit, seurakuntavaalit) ja kunnallisissa kansanäänestyksissä määritellään elinympäristösi suuntaviivat useaksi vuodeksi eteenpäin. Äänestäjä itse määrittää parhaimman ja sopivimman ehdokkaan ajamaan kuntalaisten asioita. Tutustu myös suhteelliseen vaalitapaan.

Yksi aktiivisimmista tavoista toimia politiikassa on asettua ehdokkaaksi vaaleissa. Laissa määritellään ehdokkuuden raamit, mutta muuten kukin voi valita itselleen arvo- ja ajatusmaailmaltaan sopivimman puolueen tai ehdokaslistan. Ehdokkuudesta kiinnostuneiden kannattaakin kertoa kiinnostuksestaan itselleen parhaiten sopivalle puolueelle. Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2017.

Ehdokkuus vaaleissa poikii usein luottamustehtäviä vaikkei varsinaisesti tulisikaan valituksi hakemaansa tehtävään. Kunnissa on lukuisia luottamustehtäviä, jotka voidaan täyttää lain ja johtosääntöjen puitteissa myös ei-valituiksi tulleista ehdokkaista tai muuten sopivista henkilöistä. Lisäksi poliittisilla puolueilla on paikallista yhdistystoimintaa, joihin kaivataan innostuneita toimijoita.

Poliittinen paikallisyhdistystoiminta tarjoaa monenlaisia vaikuttamisen paikkoja, hieman puolueista riippuen. Toimintaa on tarjolla yhdistyksen hallituksen lisäksi usein kunnallisjärjestö- tai piiritasolla. Toisaalta, aina ei tarvitse olla luottamustehtävissä, ollakseen aktiivinen toimija.

Yhdistyksen jäsenenä sinulla on monenlaisia oikeuksia. Voit vaikuttaa yhdistyksen kokouksissa muun muassa henkilövalintoihin, toimintaan ja talouteen. Voit tehdä puoluekokousaloitteita ja olla puoluekokousedustaja, verkostoitua eri toimijoiden kanssa ja kouluttautua.

Politiikassa verkostoituminen ja aktiivinen toiminta asioiden eteen ovat avainasemassa. Myös vaikuttamistyössä on tärkeä tutustua ja olla yhteydessä erilaisiin ihmisiin, eri puoluetaustoista. Hyvien keskusteluyhteyksien luominen voi olla merkittävä tekijä asian etenemisessä tai mielipiteiden muodostamisessa.