Kunnan luottamushenkilönä

Sivun sisällöt ovat tuottaneet pääosin Opintokeskus Kansio, KSL opintokeskus, MSL opintokeskus ja TSL opintokeskus.

Luottamushenkilön tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta.

Luottamushenkilöillä on keskeinen asema kunnallisessa päätöksenteossa. Virkamiehet valmistelevat ja esittelevät asiat ja luottamushenkilöt päättävät niistä joko esityksen mukaisesti, tekevät muutoksia tai palauttavat asian uudelleen valmisteluun.

Luottamushenkilöt tekevät päätökset ryhmänä. Yksittäinen luottamushenkilö ei voi yksinään päättää asioista.