Minustako luottamushenkilö?

Sivun sisällöt ovat tuottaneet pääosin Opintokeskus Kansio, KSL opintokeskus, MSL opintokeskus ja TSL opintokeskus.

Lisätietoa kunnallisista luottamustehtävistä löydät Kunnat.net -sivustolta.

Kunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen henkilö:

  1. jonka kotikunta kyseinen kunta on,
  2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan ja
  3. joka ei ole holhouksen alainen.

Kunnan luottamushenkilöitä ovat:
* valtuutetut ja varavaltuutetut,
* kunnan toimielimiin valitut jäsenet,
* kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä
* muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt.

Luottamushenkilö käsittelee ja päättää kyseisen toimielimen toimivaltaan kuuluvia asioita. Ne on määritelty joko säännöissä tai hallinto-ohjesäännössä tai vastaavassa dokumentissa. Luottamushenkilöiden kirjo on suuri ja valta vaihtelee merkittävästi. Toisena ääripäänä voi olla pienen yhdistyksen jonkin jaoston varajäsenen tehtävä ja toisena ison kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajuus. Vallan käytön mahdollisuudessa on eroa. Aina luottamushenkilö käyttää kuitenkin jonkinlaista valtaa, vähintään puhevaltaa ja mielipiteen ilmaisun valtaa. Siksi luottamustointa pitää hoitaa vastuullisesti.

Kunnalliseen luottamustehtävään vaaditaan täysi-ikäisyys eli 18 vuoden ikä.
Työnantaja ei voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kieltäytyä sopimasta työntekijän osallistumisesta kunnan toimielimen kokoukseen.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Kunnallisesta luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä tai erota, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta, taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä tai erota myös muusta pätevästä syystä.

Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Yhdistyksessä eron myöntää se toimielin, joka on valinnut henkilön tehtävään. Uusi henkilö valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.