Vaikuttava valtuustoryhmä

Sivun sisällöt ovat tuottaneet pääosin Opintokeskus Kansio, KSL opintokeskus, MSL opintokeskus ja TSL opintokeskus.

Valtuustoryhmä muodostuu valtuutetuista, varavaltuutetuista sekä muista mahdollisista jäsenistä. Valtuustoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii ryhmän johtajana.

Vaikuttaakseen asioihin valtuustoryhmä pitää ryhmäpuheenvuoroja, jotka ovat kestoltaan yleensä yksittäisen valtuutetun puheenvuoroja pidempiä, tekevät valtuustoaloitteita, neuvottelevat muiden valtuustoryhmien kanssa ja muodostavat yhteisiä kantoja asioihin.

Valtuustoryhmät ottavat myös silloin tällöin vastaan vaikuttajia. Lähetä asiasi tiiviisti valtuustoryhmän puheenjohtajalle ja kerro miksi asiasi on tärkeä.

Aktiivinen valtuustoryhmä pitää yhteyttä kunnan asukkaisiin sekä oman puolueensa toimijoihin.

Miten valtuustoryhmän ja paikallisyhdistyksen yhteistyötä voidaan kehittää?

Mihin asioihin yksittäinen valtuutettu voi vaikuttaa?