Kuntalaisena

Sivun sisällöt ovat tuottaneet pääosin Opintokeskus Kansio, KSL opintokeskus, MSL opintokeskus ja TSL opintokeskus.

Kunta voi halutessaan edistää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.  Vaihtoehtoja ja toteuttamistapoja on monenlaisia. Käytännön toimenpiteet kuitenkin vaihtelevat kunnittain.

Tutustu kuntasi tarjoamiin osallistumisen ja vaikuttamisen välineisiin. Oletko tyytyväinen mahdollisuuksiin vai pitäisikö niitä hyödyntää enemmän?

Monet kunnat ovat ottaneet asukkaansa mukaan suunnittelu- ja kehittämistyöhön verkon kautta. Kuntalaisten tiedonsaantimahdollisuutta on lisätty lähettämällä valtuuston kokoukset suorana verkossa.

Tampereen kaupungissa päätöksenteko on tuotu lähelle kuntalaista. Kuntalaisille on varattu sähköinen vaikuttamismahdollisuus jo asian valmisteluvaiheessa ja asian etenemistä voi seurata verkossa. Tutustu Tampereen Valma valmistelufoorumiin.