Nuorena ja opiskelijana

Sivun sisällöt ovat tuottaneet pääosin Opintokeskus Kansio, KSL opintokeskus, MSL opintokeskus ja TSL opintokeskus.

Muita tutustumisen arvoisia linkkivinkkejä:

www.alli.fi

www.osku.fi

www.valtikka.fi

Peruskoulun oppilaskuntatoiminta on erinomainen paikka harjoitella vaikuttamisen ja osallistumisen taitoja. Oppilaskunta toiminta on monipuolista ja se antaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä, yhteisiin asioihin vaikuttamisesta ja neuvottelemisesta.

Milloin pääsen mukaan?

Puolueisiin liittymisikäraja on 15 vuotta, joten ensi kosketus poliittisiin toimijoihin koetaan usein nuorisovaltuustovaalien kautta. Tällöin puolueiden nuorten paikallisyhdistykset asettavat ehdokkaita nuorisovaltuustovaaleihin muiden ryhmittymien tavoin. Joillakin paikkakunnilla mukaan pääsevät kaikki halukkaat.

Nuorisolain 8 §: nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Nuorisovaltuustot toimivat nuorten äänenä ja edustajana kunnallisessa päätöksenteossa. Sen jäsenenä voivat olla 15-18 -vuotiaat. Kunnat ovat ottaneet nuorisovaltuustot vakavasti otettaviksi ja aktiivisiksi yhteistyökumppaneiksi. Nuorisovaltuustojen edustajat voivat esimerkiksi toimia lautakunnissa ja tavata kuntapäättäjiä säännöllisesti. Nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien toimielinten valtakunnallinen kattojärjestö on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry.

Selvitä toimiiko paikkakunnallasi nuorisovaltuusto. Onko se näkyvä toimija ja millaisia asioita se ajaa?

 

Mitä toisen asteen opiskelijalle on tarjolla?

Myös toisella asteella on oppilaskuntatoimintaa. Valtakunnallista edunvalvontaa harjoittavat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto ja Suomen Lukiolaisten Liitto.

 

Missä opiskelija voi vaikuttaa?

Ylioppilaskunnat toimivat yliopisto-opiskelijoiden edunvalvojina, joissa poliittinen liike elää vahvasti hieman yliopistosta riippuen. Päätöksentekijät valitaan vaaleilla, joihin ehdokkaita asettavat niin poliittisten puolueiden yhdistykset sekä sitoutumattomat tahot. Sama liike on vallannut ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat, joissa poliittiset toimijat haluavat yhä enemmän jalan sijaa.

Ylintä päätösvaltaa niin ylioppilaskunnissa kuin ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa käyttävät vaaleilla valittu edustajisto sekä hallitus. Ylioppilaskuntiin kuuluminen on pakollista, joten aktiivisten toimijoiden valintaan kannattaa käyttää äänioikeuttaan. 

 

Poliittisilla puolueilla on erityisesti nuorten ja opiskelijoiden asioihin erikoistuneita yhdistyksiä. Ota selvää, mikä taho ajaa parhaiten sinulle tärkeitä asioita.