Poliittisessa paikallisyhdistyksessä

Sivun sisällöt ovat tuottaneet pääosin Opintokeskus Kansio, KSL opintokeskus, MSL opintokeskus ja TSL opintokeskus.

Puolueet ovat aatteellisia yhdistyksiä, joiden varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen. Puolueen jäseneksi liitytään yleensä puolueen paikallisyhdistyksen kautta. Käytännöt ja toimielinten nimet vaihtelevat puolueittain.  Pääset tutustumaan eri puolueisiin Tule mukaan! -osion kautta.

Mihin puolueita tarvitaan?

  • Ovat tärkeä osa suomalaista demokratiaa.
  • Antavat kansalaisille vaikutuskanavan.
  • Kokoavat yhteen samankaltaisesti ajattelevat.
  • Virittävät kiinnostusta yhteisiin asioihin ja aktivoivat poliittiseen toimintaan.
  • Tekevät politiikkaa eli hoitavat yhteisiä asioita.
  • Ovat yhdyssiteitä kansalaisten ja poliittisten päätöksentekijöiden välillä.
  • Huomioivat jäsentensä ja kannattajiensa ohella myös yhteiskunnan kokonaisedun.

Yksilön vaikuttamismahdollisuudet ovat usein vähäisiä ja asian eteenpäin viemiseksi tarvitaan joukkovoimaa. Puolueet kokoavat yhteen saman aatemaailman jakavia, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneita ihmisiä. Puolueet muodostuvat paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta tasosta.

Paikallisesti voidaan vaikuttaa oman alueen ja kunnan asioihin, eli juuri niihin, jotka ovat lähellä sinua. Tätä kautta asiat etenevät myös alueellisille ja valtakunnallisille areenoille.  Lähde mukaan toimintaan ottamalla yhteyttä valitsemasi puolueen paikallisiin toimijoihin! 

Puolueet tekevät politiikkaa valtakunnan tasolla ja paikallispolitiikasta vastaavat paikalliset toimijat. Käytännössä kunnan alueella politiikkaa tekevät yhdistykset ja valtuustoryhmä enemmän tai vähemmän yhteistyössä. Poliittisia paikallisyhdistyksiä ja niiden toimintaa säätelee muiden yhdistysten tavoin yhdistyslaki.

Poliittisen paikallisyhdistyksen yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on vaalitoiminta. Vaaleista riippuen yhdistyksen roolina on joko tehdä ylemmän tason toimielimelle esityksiä ehdokkaista tai asettaa ehdokkaita eri vaaleissa.  Vaalitoiminta käsittää myös vaalitilaisuuksien järjestämisen, jäsenten nimeämiset vaalilautakuntiin, vaaliohjelman tekemisen ja tavoitteiden eteenpäin ajamisen.

Vaalien välillä yhdistykset ovat yhteydessä luottamushenkilöihin, kirjoittavat kannanottoja ja mielipidekirjoituksia sekä järjestävät kampanjoita ja tapahtumia. Lisäksi ne järjestävät jäsenilleen koulutusta ja vapaamuotoisempaa ohjelmaa sekä tarjoavat erinomaisen paikan verkostoitua.

Minustako poliitikko?

Poliittiseen paikallisyhdistystoimintaan tarvitaan mukaan kaikenlaisia jäseniä. Toiset ovat enemmän kiinnostuneita politiikan sisältökysymyksistä ja tähtäävät kenties kansanedustajiksi tai puoluejohtajaksi. Toiset haluavat tehdä vaalityötä ja jakavat mielellään ilmapalloja ja kahvia sekä keskustelevat ihmisten kanssa. Kaikki tarvitaan. Yhdistystoiminta on siitä antoisaa, että kaikille halukkaille löytyy mielekästä tehtävää.

Millainen toimija sinä olet? Millaiseen toimintaan sinä haluaisit osallistua?

 

 

Miten aktiiviseksi toimijaksi?

  • Ota ensiaskel. Täytä jäsenhakemus vaikkapa netissä tai ota yhteyttä joko paikallisiin toimijoihin tai suoraan puolueeseen.
  • Ole aktiivinen. Osallistu tapahtumiin. Kerro osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi. Selvitä onko valitsemasi puolueella kaikille jäsenille avoimia verkostoja tai työryhmiä. Osallistu niiden toimintaan. Lähde ehdokkaaksi tai ehdokkaan tukitiimiin.  
  • Verkostoidu. Tutustu toimijoihin. Ihan kaikilla puolueen tasoilla ja yli puoluerajojen. Asioihin on helpompi vaikuttaa ja päästä eteenpäin toiminnassa, kun tunnet ihmisiä.

Vaalit ovat luonnollinen tilaisuus ottaa askel kohti puolueeseen liittymistä. Ehdokkaat ja heidän tukitiiminsä ovat kiitollisia kaikista käsipareista, jotka avukseen saavat. Samalla tutustut ihmisiin ja näet mitä poliittinen yhdistystoiminta on parhaillaan!