Lapsiasiahenkilöt

Sivun sisällöt on tuottanut pääosin Agricola-opintokeskus.

Lasten ja nuorten äänen kuuleminen on tärkeätä. He ovat samanarvoinen osa yhteiskuntaa ja asuinaluettaan kuin aikuiset. Kyse ei ole päätösvallan antamisesta heille, vaan meidän kaikkien yhtälaisesta asemasta tulla kuulluksi ja nähdyksi päätöksenteossa ja olla osallisena alueen toiminnassa. Lapsiasiahenkilö on yksi niistä, jotka tuovat alueen päätöksenteossa esiin lasten ja nuorten näkemykset, toiveet, ajatukset ja ehdotukset.

Haluaisitko sinä lapsiasiahenkilöksi? Toimia äänitorvena ja keskustelijana alueesi lasten ja päättäjien välillä?

Lapsiasianhenkilöllä on vastuu mahdollistaa lapsen ja nuoren osallisuus. Osallisuudella tarkoitetaan lapsen ja nuoren aktiivista toimimista yhteisissä asioissa, paikoissa, tapahtumissa ja toiminnassa. Lapsiasiahenkilö voi omalla alueellaan auttaa ja neuvoa osallistamisen mahdollistamisesta esimerkiksi erilaisten menetelmien hyödyntämisen avulla. Hän tuntee ja ymmärtää lapsen etuun ja osallisuuteen liittyviä asioita ja hän toimii aktiivisesti, että muutkin ymmärtäisivät. Tehtävä on sidoksissa lapsivaikutusten arviointiin, jolla päätöksiä arvioidaan suhteessa lapsiin. 

Seurakunnissa on valittu lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä. Heitä on mukana sekä työntekijöistä että luottamushenkilöistä. Seurakunnissa lapsiasiainhenkilön tehtävä muotoutuu alueellisten kysymysten ja tarpeiden mukaan.

LAVA - lue lisää lasten ja nuorten oikeuksista kirkossa