Löydä oma paikkasi

Sivun sisällöt on tuottanut pääosin Agricola-opintokeskus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL määrittelee osallisuuden tunteena

• joka syntyy kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, työn, harrastus- tai järjestötoiminnan kautta.

• Yhteisöissä osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä.

• Yhteiskunnassa osallisena oleminen tarkoittaa jokaisen mahdollisuutta terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin.

• Kansallisella tasolla osallisuus vaikuttaa demokratian perusrakenteena. Tällöin kansalaisella on oikeus tasavertaisena osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen.

Lue lisää THL:n nettisivuilta

Jos tunnet intoa toimia ja oppia uutta seurakunnassa, olet tervetullut! Useasta seurakunnasta löytyy vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Lisätietoja saat seurakuntasi nettisivuilta, Facebook-sivuilta ja seurakuntalehdestä. Valtakunnallinen verkkopalvelu Vapaaehtoistyö.fi kertoo vapaaehtoisten tarpeesta omalla alueellasi, ja siellä voit ilmoittautua tehtäviin ja koulutuksiin. Tarjoa osaamistasi myös rohkeasti suoraan seurakunnan työntekijöille.
 

Vapaaehtoisena saat kokemuksia ja taitoja

Suhde seurakuntaan vaihtelee elämän eri vaiheissa: jossakin tilanteessa haemme apua ja tukea seurakunnalta, ja toisessa elämäntilanteessa voimme palvella muita vapaaehtoisena tai luottamushenkilönä. Seurakunta ei ole ensisijaisesti hallinnollinen yksikkö vaan yhteisö, jossa ihmiset jakavat lahjojaan toisilleen ja toteuttavat kutsumustaan. Yksi haluaa käydä perhekerhossa lasten kanssa, toinen osallistua Yhteisvastuu-keräyksen lipaskerääjänä ja kolmas asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa ja siten vaikuttaa luottamushenkilönä yhteisiin asioihin.

Seurakunnat kutsuvat ja kouluttavat vapaaehtoisia toimimaan esimerkiksi isosina, sairaalan tai hoitolaitoksen vapaaehtoisina, kuoroissa ja bändeissä, mediatyössä, messuavustajina, retriittien ohjaajina, sielunhoitajina tai tukihenkilöinä esimerkiksi Palvelevassa Puhelimessa ja netissä. Tuomasmessuja toteutetaan kymmenien vapaaehtoisten voimin eri paikkakunnilla. Vaativissa vapaaehtoistehtävissä toimiville järjestetään seurakunnissa työnohjausta, ja vapaaehtoisista huolehditaan yhteisten juhlien, keskusteluiden ja koulutusten muodossa.
 

Verkkosivuja:

www.evl.fi -sivut tarjoavat kaikille tietoa kirkosta. Sen kautta saa lisätietoja myös vaikuttamisesta seurakunnassa ja kirkossa.

https://evl.fi/osallistu/ -osiosta löydät tietoa erilaisista tavoista olla mukana seurakuntien ja kirkon toiminnassa vapaaehtoisuuden kautta.

Vapaaehtoistyö.fi -verkkopalvelun kautta voit etsiä seurakuntien ja kristillisten järjestöjen vapaaehtoistehtäviä ja koulutuksia vapaaehtoistyöhön.

Changemaker toiminta on nuorten ja nuorten aikuisten globaalia vaikuttamista. Jos haluat vaikuttaa omalla alueellasi toisella puolella maapalloa oleviin asioihin, tule tutustumaan toimintaan.

Yhteisvastuu on kansanliike ja suurkeräys, jolla autetaan Suomessa ja maailmalla. Yhteisvastuussa voit toimia lipaskerääjänä, lahjoittajana tai vaikka tempauksen toteuttajana vuosittaisen keräyskohteen hyväksi.