Kestävä työ

Kestävää keskustelua

Ei yhtään keskustelua käynnissä.

 

Kestävän työn osaaja elää työpaikallaan niin kuin muille opettaa

Sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristön kestävä kehitys ovat arjen tekoja. Pienillä teoilla tehdään suuria.

Pitää työyhteisön terveenä

Kestävän työn osaaja kehittää työpaikan yhteistoimintaa päämääränä porukan reilu kohtelu, ammatillinen osaaminen, tasa-arvo, työhyvinvointi, työterveys ja luottamushenkilöiden tunnustettu asema.

Pohdi porukalla

- Millainen on hyvä työpäivä?

- Pidetäänkö meillä huolta työn turvallisuudesta ja reiluista työehdoista?

- Voiko sairastaa hyvällä omalla tunnolla kotona?

- Pääsevätkö kaikki mukaan sopimaan työn teon tavoista?

- Onko työpaikalla henkilö, joka kiperässä paikassa pitää puoliasi?

- Tuetaanko meillä kansainvälistä ammattijärjestötyötä?

Kannustaa vastuullisiin valintoihin 

Kestävän työn osaaja tuo esille vastuullisia vaihtoehtoja kun hankitaan remontin tekijöitä, siivouspalveluja, työvälineitä, työterveyshuoltoa, sisustusta, valaistusta, tarjoiluja, kampanjamateriaaleja ja lahjoja, tai pohditaan seminaaripaikkoja, esitelmöitsijöitä ja työmatkoja.

Pohdi porukalla

- Miten seminaaripaikan, tavarantoimittajan tai yhteistyökumppanin työntekijöitä kohdellaan?

- Voisiko lahjaksi antaa kotimaisia, kestäviä palveluita ja tuotteita?

- Minne työterveyshuollon firma, seminaarijärjestäjä, lahjatavaran tuottaja tai työvälineiden toimittaja maksaa veronsa?

- Mistä hankitaan tietotekniset palvelut ja laitteet, kuka omistaa tietomme?

Suosii vihreyttä

Kestävän työn osaaja parantaa toimintatapoja energian- ja veden kulutuksen pienentämiseksi, hankintojen ja matkustamisen vihreyttämiseksi, ja jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen edistämiseksi.

Pohdi porukalla

- Miten työpaikalla vaikutettaisiin energian ja veden kulutukseen, ja kestävien ja uusiutuvien materiaalien käyttöön?

- Miten meillä matkustetaan? Parkkipaikat pyöräparkiksi?

- Miten työpaikan energia tuotetaan? Aurinkopaneelit katolle?

- Minne myrkyt ja vanhat kännykät heitetään?

- Lähdettäiskö kasvislounaalle?

Innostuitko? Keskustelun herättelyyn löytyy apuja:

Ammattiliittojen opintokeskusten Kestävä työ –kurssit: www.tjs-opintokeskus.fi  ja http://www.tsl.fi/ 

#kestävätyö

SAK, Akava ja STTK Kestävää työtä –yhteiskuntasitoumus:

https://sitoumus2050.fi/commitment/kestaevaeae-kehitystae-tyoepaikoille-1

Valtioneuvoston kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus:

https://sitoumus2050.fi/

https://m.facebook.com/sitoumus2050

@sitoumus2050 #sitoumus2050