Osaaminen ja ammattitaidon ylläpito

Sivun sisällöt ovat pääosin tuottaneet TJS-opintokeskus, KSL-opintokeskus ja TSL-opintokeskus

Aloita oman osaamisesi ylläpito kartoittamalla ja kirjaamalla ylös, mitä osaat. Voit pyytää osaamisestasi palautetta työnantajalta, työkavereilta, sukulaisilta, tuttavilta tai harrastuspiirisi aktiiveilta. Kun huomaat, mitä osaat, voit myös huomata, mitä osaamista haluat vielä kehittää. Jos voit kehittää osaamistasi ainakin osittain työajalla, nosta asia esiin kehityskeskustelussa ja laadi esimiehesi kanssa opintosuunnitelma. 

Ylläpidä ja kehitä omaa osaamistasi

Oma osaaminen on työhyvinvoinnin perusta. Kehittämällä aktiivisesti omaa osaamistasi, ylläpidät työhyvinvointiasi ja parannat mahdollisuuksiasi saada töitä. Samalla huolehdit myös siitä, että työsi laatu pysyy riittävällä tasolla ja työnantaja on tyytyväinen suorituksiisi.

Tuulisilla työmarkkinoilla jokaisen eteen voi tulla tilanne, jolloin organisaatio irtisanoo henkilöstöään. Kun uutta työtä etsii, voi yllättäen huomata, että entisen työnantajan arvostama osaaminen ei riitäkään. Siksi pelkästään oman organisaation tarpeisiin räätälöity osaaminen ei välttämättä auta muualla.

Kun pidät huolen omasta osaamisestasi ja sen kehittämisestä, sinulla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhösi, etuihisi ja työoloihisi.


Yhteinen työn kehittäminen hyödyttää kaikkia

Parasta osaamista on se, mikä karttuu työpaikalla, kun työyhteisöt kehittävät  työtä ja työtapoja yhdessä. Tätä kutsutaan työssä oppimiseksi. Yhteisen kehittämistyön seurauksena työn tekemisestä tulee aina entistä sujuvampaa. Hommat sujahtelevat joutuisasti ja henkilöstön väliset ristiriidat vähenenevät, kun ei tarvitse selvitellä erilaisia sotkuja, jotka ovat seurausta työpaikan huonoista työkäytännöistä. Aikaa jää perustyön toteuttamiseen, mikä tarkoittaa sitä, että euroja sataa yhteiseen laariin.