Työaika

Sivun sisällöt ovat pääosin tuottaneet TJS-opintokeskus, KSL-opintokeskus ja TSL-opintokeskus

Tarkista, mitä omasta työajastasi ja ylityöstä on kirjattu työntekoasi säätelevään työehtosopimukseen, työsopimukseesi ja mahdolliseen talokohtaiseen sopimukseen. 

Kun sinulla on tarvetta muuttaa työaikaasi, kysy esimieheltäsi, onko se mahdollista. Jos on, tee perusteltu esitys ja kerro, miten seuraat työaikaasi ja miten pysyt perillä työpaikan päivittäisistä tapahtumista.

Ammattijärjestöt ovat vaikuttaneet siihen, että palkansaajien säännöllinen työaika Suomessa on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Silti on edelleen tarpeen tehdä työtä sen eteen, että tämä toteutuu ja korvauksetonta työtä ei tehdä.

Katso seuraavasta linkistä Ylempien toimihenkilöiden YTN:n perusteluja sille, miksi korvauksetonta työtä ei pidä tehdä  http://www.8tuntia.fi/

Työntekijöiden elämäntilanteita voi huomioida esimerkiksi ottamalla käyttöön liukuvan työajan, sopimalla erikseen viikonlopputyöstä tai poikkeava vuorokausi-, viikko- tai vuosityöajasta, osa-aikatyöstä tai etätyöstä. Joustavilla järjestelyillä helpotetaan työntekijöiden työn- ja perheen yhteensovittamista ja edistetään työntekijöiden työkykyä ja työn tuloksellisuutta. Myös ammattitaidon ylläpitämistä voidaan edistää, kun järjestetään työaikajärjestelyillä aikaa opiskeluun.

Työaika on se aika, jonka työntekijä käyttää työntekoon tai on velvollinen olemaan työpaikalla tai muutoin työnantajan käytettävissä. Työsopimusta neuvotellessasi sovit myös ajasta, jonka käytät työnantajasi tehtävien tekemiseen. Työaika voi olla tiukasti määritelty, ja työpaikalla on oltava joka päivä samaan aikaan. Usein voit kuitenkin neuvotella liukumista, jolloin voit halutessasi tulla töihin hiukan myöhemmin ja viipyä vastaavasti vähän pidempään. Muista selvittää työn aloittaessasi, onko työpaikallasi käytössä työaikaliukuma.

Säännöllinen työaika on lain mukaan enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa. Laissa erikseen luetelluissa töissä jaksotyön kolmen viikon työaika on enintään 120 tuntia. Useilla aloilla säännöllinen viikoittainen työaika on työehtosopimuksilla sovittu lyhyemmäksi, esimerkiksi 37,5 tunniksi viikossa.

Kunkin alan työ- ja virkaehtosopimuksessa on määräyksiä säännöllisestä työajasta ja niistä ajanjaksoista, joiden kuluessa työaika tasoittuu sovittuihin enimmäismääriin. Työaika voi joustaa päivittäin, viikoittain ja kuukausittain, mutta säännöllisen työajan on tasoituttava työaikalain ja työehtosopimuksen mukaisesti. Työpaikalla voi olla liukuva työaika, jolloin työntekijä voi itse päättää työaikansa alkamisen ja päättymisen. Muussa tapauksessa työantaja määrää työajan alkamisen ja päättymisen. Näin on esimerkiksi vuorotyössä.

 

Työajoista ja työaikasuojelusta löydät lisätietoa Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen sivustolta seuraavasta linkistä: http://www.tyosuojelu.fi/fi/tyoaikakirjanpito