Työjärjestelyt

Sivun sisällöt ovat pääosin tuottaneet TJS-opintokeskus, KSL-opintokeskus ja TSL-opintokeskus

Ovatko työjärjestelyt kunnossa omassa työpaikassasi? Käytä apuna viereistä muistilistaa, pohdi ja kirjaa.

Voiko työtäsi tehdä etätyönä? Selvitä, miten etätyöstä sovitaan työpaikallasi. Pohdi, sopisiko etätyön tekeminen sinulle: mitkä olisivat etätyön hyvät puolet, entä huonot?

Jos haluat ja voit tehdä osan työstäsi etätyönä, esittele asia esimiehellesi. Perustele etätyötoiveesi ja arvioi kuinka suuren osan haluat tehdä etätyönä ja mitä tehtäviä silloin hoidat.  Kerro myös, miten seuraat työajankäyttöä. Lisäksi sovi esimiehesi kanssa siitä, kuka vastaa työvälineiden hankkimisesta ja huollosta ja tietoliikennekustannuksista.

Työjärjestelyt tarkoittavat kaikkia työn jakamiseen ja organisointiin liittyviä asioita, kuten työkiertoa, työnkuvan muokkaamista sekä työn vaiheistamista ja erilaisten ryhmä- ja solutyöskentelymuotojen käyttöä. Työntekijälähtöisten työjärjestelyjen avulla vaikutetaan työn sujuvuuteen ja vähennetään päällekkäistä työtä ja sähläystä. Ne voivat myös kohentaa työyhteisön ilmapiiriä ja työntekijän työintoa.

Työterveyslaitoksen määritelmän mukaisesti työjärjestelyt ovat kunnossa kun:

  • työ on mahdollista keskeyttää tauon pitämiseksi
  • elpymistauoista on sovittu
  • sovitut tauot voidaan toteuttaa
  • työntekijät pitävät sovitut tauot, taukoajan keräämistä esim työpäivän loppuun tai lounastunnin yhteyteen vältetään
  • käytössä on työkierto, jossa yläraajojen rasitus oleellisesti muuttuu esim. kokoonpanotyöstä visuaaliseen tarkastustyöhön.

Hyvä töiden järjestely edistää tuottavuutta, työn tai palvelun laadun parantamista ja kohentaa työilmapiiriä.

Työjärjestelyt muuttuva, kun henkilöstön ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Siksi työjärjestelyjä pitää arvioida aika ajoin ja säännöllisesti ja tehdä tarpeellisia muutoksia. Tässä työntekijä on työnsä paras asiantuntija ja kunkin työpaikan henkilöstö on perusta työpaikan työjärjestelyille. Siksi työjärjestelyjen kehittämisessä on tarpeen arvioida henkilöstön määrä ja osaaminen suhteessa olemassa oleviin tehtäviin, niiden määrän vaihteluihin ja arvioituun kehitykseen siten, että koko henkilöstö on mukana arvioinnissa alusta asti.

 

Etätyö

Etätyöksi sanotaan työtä, joka tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella. Etätyö voidaan järjestää niin, että työntekijä tekee kaikki tai osan töistään työpaikan ulkopuolella.

Etätyömahdollisuuden tarjoaminen työntekijälle edellyttää hyviä tietoliikenneyhteyksiä sekä työnantajan vahvaa luottamusta työntekijään ja mahdollisuutta pilkkoa työ itsenäisesti suoritettaviin palasiin.

Etätyötä halutaan tehdä, koska työmatkat ovat entistä pidempiä ja osa työntekijöistä haluaa työskennellä ainakin osan aikaa kotonaan, mökeillään tai matkoilla. Lisäksi etätyössä on mahdollisuus jaksottaa työtä. Etätyö voi kuitenkin vaikeuttaa työ- ja vapaa-ajan pitämistä erillään ja heikentää työpaikan sosiaalisia suhteita.