Työsopimus ja palkka

Sivun sisällöt ovat pääosin tuottaneet TJS-opintokeskus, KSL-opintokeskus ja TSL-opintokeskus

Katso Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n tekemä video ohje työsopimuksen tekemisestä
 

 

 

 

Työsopimus

Työsopimus on työelämän perussopimus. Siinä työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle määrättyjä töitä sovittua palkkaa ja muita etuja vastaan. Työ edellyttää tekijältään henkistä tai ruumiillista vaivannäköä tai molempia, ja tästä vaivasta työnantaja maksaa korvauksen.

Työsopimuksessa sovitaan ainakin työtehtävät, työn alkamisaika, työajat, työntekopaikka ja palkka tai sen perusteet. Jos esimerkiksi haluat aloittaa työt hiukan normaalia myöhemmin, voit yrittää sopia aloitusajan sen mukaisesti.

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, se on sekä työntekijän että työnantajan etu. Työsopimus voidaan tehdä myös suullisesti tai sähköisesti, mutta silloin työnantajan on annettava kirjallinen selvitys yli kuukauden kestävän työnteon keskeisistä ehdoista. Näitä ehtoja ovat muun muassa mahdollisen määräaikaisuuden peruste ja kesto, sovittu koeaika sekä työhön sovellettava työehtosopimus.

Työsopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi, kun kyseessä on vakituinen ja pysyvä työpaikka.

Työsuhde lakkaa irtisanomisella, johon työnantaja tarvitsee erityisen syyn. Irtisanomisen syinä työnantajalla voivat olla yrityksen taloudelliset vaikeudet, merkittävät tuotannon muutokset tai työntekijän työnantajaa vahingoittava käyttäytyminen.

 

Palkka

Työstä maksetaan palkkaa, josta sovitaan työsuhteen alussa. Kannattaa aina selvittää alan yleinen palkkataso, ennen kuin sovit palkastasi! Palkka ei saa olla pienempi kuin alan työehtosopimuksessa on määritelty, mutta suurempi se voi olla. Palkka voi olla aikapalkkaa eli tunti- tai kuukausipalkka. Palkka voi myös perustua joko kokonaan tai osittain työn suoritukseen ja tulokseen. Palkka ja sen määräytyminen sekä palkanmaksukausi ja -päivämäärä on syytä kirjata työsopimukseen.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään taitojen, kykyjen ja työsuoritusten mukaan maksetuista henkilökohtaisista lisistä. Palkkaa korotetaan työehtosopimusten mukaan. Työnantaja voi korottaa työntekijän palkkaa enemmän kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Palkkaa voidaan alentaa vain työntekijän suostumuksella, ei kuitenkaan alle työehtosopimuksen minimin.

Työnantaja voi muuttaa työn osa-aikaiseksi taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla irtisanomalla työsopimuksen ja toteuttamalla työn ja palkan vähennyksen irtisanomisajan kuluttua. Jos alalla ei ole työehtosopimusta eikä palkkaa ole sovittu, on työntekijälle maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka työstä, jota hän on tehnyt.
 

Kun haluat lisää palkkaa, mieti millä perusteella sinulle pitäisi maksaa enemmän. Oletko saanut uusia tehtäviä tai hankkinut lisää koulutusta? Oletko sijaistanut työkavereitasi? Ovatko vastuusi kasvaneet?

 

Muut edut

Palkan lisäksi työsuhteeseen voi kuulua muita rahanarvoisia etuja, kuten työpaikkaruokailu, asunto, auto, virkistysmahdollisuuksia, kotitietokone tai normaalia pidempiä lomia. Niistäkin kannattaa sopia kirjallisesti työsopimuksessa. Rahanarvoisista työsuhde-eduista maksetaan veroa. Työsuhteen vähimmäisedut on kirjattu alan työehtosopimukseen, eikä niitä saa alittaa. Määräaikaisella ja osa-aikaisella työntekijällä on oikeus samoihin etuihin kuin vakituisellakin.

 

Töihin ulkomaille

Euroopan unionissa työvoima saa liikkua vapaasti eli jäsenvaltioiden kansalaiset voivat hakeutua vapaasti töihin toisiin jäsenvaltioihin. Voit lähteä Suomesta hakemaan töitä toiseen EU-maahan kolmen kuukauden ajaksi menettämättä kotimaista työttömyysturvaa. Kun työpaikka löytyy jostain EU-maasta, henkilö siirtyy työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin ja oikeus kotimaan sosiaaliturvaan lakkaa. Oleskelulupa myönnetään työskentelymaassa hakemuksen perusteella vähintään viideksi vuodeksi, jos työsopimus on tehty toistaiseksi. Tämän jälkeen oleskelulupaa pidennetään tarvittaessa.

Jos työsopimus on määräaikainen, oleskelulupa myönnetään vastaavaksi ajaksi. Suomalainen työnantaja voi myös lähettää työntekijänsä määräajaksi ulkomaille työskentelemään. Ulkomaankomennukselle lähetetty työntekijä pysyy suomalaisen sosiaaliturvan piirissä ainakin viisi vuotta. Sairastuessaan ulkomaille lähetty työntekijä on oikeutettu saamaan työskentelymaansa sairaanhoidon palveluja, vaikka kuuluukin suomalaisen sosiaaliturvan piiriin.

Jos sinut lähetetään ulkomaan komennukselle expatriaatiksi, sinun kannattaa tehdä ulkomaan komennuksesta tarkka kirjallinen sopimus työnantajasi kanssa. Siinä kannattaa sopia ainakin työtehtävät, sopimuksen kesto, palkka, päivärahat, matkakorvaukset, asuminen, lastenhoito ja koulunkäynti sekä paluu kotimaahan. Oma ammattiliitto opastaa ulkomaille töihin lähtevää. Selvitä vakuutusyhtiöstäsi vakuutusturvan kattavuus ulkomailla.