Miten voit vaikuttaa?

Sivun sisällöt ovat pääosin tuottaneet TJS-opintokeskus, KSL-opintokeskus ja TSL-opintokeskus

Avaa suusi oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Vaikuttaminen alkaa, kun nostat epäkohtia esiin ja esität ratkaisuehdotuksia.

 

 

Vaikuta yksin tai yhdessä

Työelämävaikuttaminen voidaan jakaa yksilön, työyhteisön ja ammattijärjestön vaikuttamiseen.

Työelämässä yksilö voi vaikuttaa monella eri tavalla. Suorimmin omaan työhönsä voi vaikuttaa erilaisissa työpaikan neuvotteluissa ja kehittämistilanteissa. Kun työntekijänä olet jo työsi puolesta omien työolojesi ja työprosessiesi paras asiantuntija, voit kehittämispalavereissa ja yhteisissä kokouksissa kehittää työolojasi omalla aktiivisuudellasi!

 

Yhteinen vaikuttaminen tarvitsee aloitteen tekijöitä, mutta ennen muuta yhteisen tavoitteen ja joukkovoiman.

Yhteiset toimintatavat työpaikoilla valitaan tavoitteiden mukaan. Jos halutaan vaikuttaa työhyvinvointiin, kannattaa olla yhteydessä suoraan esimieheen tai työsuojeluvaltuutettuun ja keskustella heidän kanssaan siitä, kuinka työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä voidaan työpaikalla tehdä.

Kannattaa myös tehdä aloitteita työsuojelutoimikunnalle, jos katsoo, että koko organisaation tasolla pitäisi tehdä toimenpiteitä työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Jos halutaan desinfiointiainetta työpaikan vessoihin tai lisää lukollisia pyörätelineitä, usein soitto työantajalle riittää. Uusia keskusteluavauksia varten tarvitaan usein tutkimustietoa. Mielenilmaus tai mielenosoitus on yksi keino ilmaista mielipide jostakin asiasta ja nostaa asia julkiseen keskusteluun median avulla.

Yhteinen työelämävaikuttaminen voi olla myös sisua vaativaa istumista kunnan valtuustosalien lehtereillä tai mielipiteen ilmaisemista eduskuntatalon portailla säätä uhmaten. Mitä vähemmän sisua tai riskejä vaikuttaminen vaatii, sitä helpompi siihen on saada mukaan muita. On aika vaivatonta allekirjoittaa internet-adressi, mutta ulosmarssi työpaikalta tai lakkoon ryhtyminen vaatii jo enemmän yhteistä valmistelua ja joukkovoimaa. Jos halutaan veropolitiikan muuttamista, yhteydet eduskunnassa istuviin puolueisiin ovat välttämättömät.