Työyhteisössäsi

Sivun sisällöt ovat pääosin tuottaneet TJS-opintokeskus, KSL-opintokeskus ja TSL-opintokeskus

Pohdi, miten sinä osallistut ja vaikutat työyhteisössäsi. Katso esimerkki työyhteisön pelisäännöistä. Millaiset pelisäännöt olisivat sinusta tarpeen työyhteisössänne? Pohdi ja keskustele asiasta työtovereidesi kanssa.

Työyhteisö olemme me kaikki tällä työpaikalla. Voimme vaikuttaa yhdessä työn sujumiseen ja työstä innostumiseen. Innostumisessa ja innostamisessa oma asenne omaa ja toisten työtä, asiakasta ja työn tulosta kohtaa on tärkeintä.

Olemme yhdessä myös vastuussa työhyvinvoinnistamme. Jokainen osaltaan huolehtii siitä, että työpaikalla on avoin ja tasaveroinen vuorovaikutus ja kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti. Ketään ei syrjitä, häiritä tai väheksytä. Laatimalla yhteiset pelisäännöt eli sopimalla työpaikan toimintatavoista huolehtitte yhdessä ja erikseen jokaisen työhyvinvoinnista.

Voit vaikuttaa työyhteisön työhyvinvointiin esimerkiksi siten, että ennakoit omia töitäsi etkä jätä niitä tekemättä tai vaadi työtovereilta apua viime tingassa. Ennakointi auttaa sietämään ja hoitamaan hallitusti myös tekniikan tökkimisen aiheuttamat lisätyöt.

Pääset seuraavilla periaatteilla jo pitkälle työyhteisövaikuttamisessa ja työyhteisön ilmapiirin vaalimisessa.

  • Huolehdin omista töistäni tarmokkaasti.
  • Kohtelen työtovereitani reilusti ja ystävällisesti.
  • Toimin avoimesti ja luotettavasti eli teen minkä lupaan enkä lupaa mitään, mitä en aio tai voi pitää.
  • Tuon oman osaamiseni työyhteisöni käyttöön sekä kannustan ja tuen työkavereitani lisäämään heidän osaamistaan.
  • Tartun epäkohtiin ja tuon kehittämisehdotukset esille sopivissa paikoissa.
  • Osallistun työn ja työyhteisöni kehittämiseen ja vahvistan yhteistyötä.
  • Vältän materiaalien tuhlausta, käytän julkisia liikennevälineitä, kierrätän ja huomioin työssäni ekologiset näkökohdat.