Vaikuttamisen askeleet ammattijärjestössä

Sivun sisällöt ovat pääosin tuottaneet TJS-opintokeskus, KSL-opintokeskus ja TSL-opintokeskus

Katso nuorisotoimitsija Mikko Lindstedin esimerkit siitä, miten nuoret voivat työssään ja ammattijärjestönsä kautta vaikuttaa.

Pohdi, millä vaikuttamisen askelmalla olet nyt. Tee testi Millainen työelämävaikuttaja olen? Pohdi, oletko tyytyväinen vaikuttamisväyliisi ja -tapoihisi. Onko jotain, mihin haluaisit vaikuttaa nykyistä enemmän? Mieti ja kirjaa, mitkä vaikuttamisväylät ja -tavat olisivat sopivia ja ota seuraava askel!

Ammattiliitot vaikuttavat työelämään ja sitä kautta jokaisen elämään ja ne tasapainottavat työnantajan valta-asemaa työntekijään nähden. Ammattiliiton avulla yksittäisen työntekijän asema suhteessa työnantajaan on turvatumpi. Liitto myös antaa selkänoja silloin, kun henkilöstön edustajat neuvotteleva työnantajan kanssa.

 

Liittymällä ammattiliittoon ryhdyt työelämän vaikuttajaksi

Yksittäiset työntekijät voivat vaikuttaa työnantajaan suoraan muun muassa palkkaneuvotteluissa ja kehittämispalavereissa. Kun neuvotellaan palkoista ja työehdoista, neuvottelut voidaan käydä kaksikantaisina eli työnantajan ja työntekijöiden kesken. Jos neuvottelut käydään ammattiliiton ja työnantajajärjestön välillä, puhutaan liittokierroksesta. Jos neuvotellaan työpaikalla, puhutaan paikallisesta sopimisesta. Paikallisessa sopimisessa henkilöstön edustajien rooli korostuu ja heille asetetut vaatimukset nousevat. Neuvottelut voidaan käydä myös kolmikantaisina, jolloin mukaan tulee valtion edustaja. Tällöin pystytään neuvottelemaan myös työelämän laadullisesta kehittämisestä tai sosiaaliturvaan ja verotusratkaisuihin liittyvistä asioista.

 

Työelämävaikuttamisen kehittymisen askeleet:
 

1. askel = jäseneksi

Liityt yhdistyksen jäseneksi.  Jäsenmaksun maksaminen on aktiivista valintaa!

2. askel = äänestäjäksi

Äänestät yhdistyksesi vaaleissa luottamusmiestä, yhdistyksen puheenjohtajaa tai hallituksen jäsentä.  

3. askel = aloitteen tekijäksi

Vastaat järjestösi jäsenkyselyihin ja teet aloitteita tai annat palautetta.

4. askel = osallistumaan

Lähdet mukaan yhdistyksesi toimintaan: osallistut jäseniltoihin, vuosikokouksiin tai yhdistyksen organisoimaan mielenilmaisuun.

5. askel = yhdistyksen hallitukseen

Asetut ehdolle yhdistyksesi hallitukseen ja sinusta tulee vastuullinen vaikuttaja. 

6. askel = vahvaksi vaikuttajaksi

Vaikutat työpaikalla työoloihin ja työn tekemisen ehtoihin luottamusmiehenä tai työsuojeluvaltuutettuna. 

7. askel = valintoja ja sivuaskelia

Vaikutat omilla valinnoillasi ja elämäntavoillasi kuluttajana tai liikennevälineiden käyttäjänä. Yhdistys tekee valintoja järjestämällä kokouksia verkossa - ilmastoa lämmittävät päästöt vähenevät!